Idiothele mira

Idiothele mira

[:nl]

Idiothele mira Gallon, 2010, ook wel de “Blue foot baboon” of “Bobbejaanspinnekop” genoemd, is een door haar kleurenpatroon en webgedrag opvallend mooie en leuke vogelspin uit Zuid-Afrika. De spin is met haar blauwe tarsi en metatarsi wel erg herkenbaar. Idiothele behoort tot de subfamilie van de Harpactirinae. In het algemeen worden vogelspinnen uit Afrika standaardelijk tot baviaanspin gedoopt, zij het dat de Harpactirinae als enige Afrikaanse subfamilie de ware baviaanspinnen omvat. Bij zowel man als vrouw is het rugschild van Idiothele mira langwerpiger dan het haast cirkelvormige rugschild van de andere uit het genus, Idiothele nigrofulva. Het typerende blauw aan de pootuiteinden is na een vervelling niet zichtbaar, maar manifesteert zich pas enkele dagen na de vervelling (bron).


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Idiothele mira.

Nederlandse naam: /

Ook bekend als: Blue foot baboon. Bobbejaanspinnekop (Afrikaans).

Gedateerde namen: /

World spider catalog

Type: Gravende vogelspin. Idiothele mira maakt valdeurtjes.

Categorie: Old world tarantula.

Brandharen: Nee.

Gif: Wellicht sterk. Afhankelijk van de locatie van de beet en de hoeveelheid gif dat werd toegediend, kan dit een zeer pijnlijke ervaring zijn. Op heden is er echter nog geen wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt.

Herkomst: Ndumo en Tembe Elephant Game Reserves (een reservaat van 300 km² tussen Zululand en Mozambique), provincie KwaZulu-NatalSouth Africa.

Lichaamslengte: ≤ 4cm. Volwassen mannetjes worden niet groter dan 2,5cm.

Spanwijdte: ≤ 8/9cm.

Groeisnelheid: Snel. Mannen kunnen binnen het jaar geslachtsrijp worden, waar de vrouwtjes dit na 18 maanden reeds kunnen zijn.

Levensverwachting: Vrouwtjes leven tot 12 jaar. Mannetjes sterven rond de 3 jaar.

Gedrag: De spin zal, bij gebrek aan een vluchtweg, een dreigende houding aannemen en desgevallend bijten. Opvallend aan Idiothele mira is het feit dat ze een ondergrondse cellen en tunnels maken, afgeschermd met een uitstekend gecamoufleerd 1 of meerdere valdeurtjes. Idiothele mira is niet vaak zichtbaar.

Toegankelijkheid (1/beginner, 10/expert): 5.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Idiothele mira leeft in subtropisch gebied. Vanaf oktober tot en met april zijn de zomers eerder vochtig en warm. ’s Winters daarentegen, is het eerder droog en hoewel temperaturen overdag aangenaam zijn kan het ’s nachts wel erg afkoelen. Tijdens het regenseizoen regent het zelden dagen aan een stuk, maar zijn hevige onweersbuien niet uitzonderlijk. ’s Winters regent het weinig, maar kunnen er omwille van haar ligging nabij de kust plaatselijke buien plaatsvinden. In haar natuurlijk habitat nestelt ze zich vaak nabij rotsen in bebost gebied. Omwille van het feit dat ze op het Zuidelijke halfrond leeft, zijn zomer en winter tegenovergesteld aan deze in Europa en Noord-Amerika.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: Vanaf mei tot en met september 24-26°C (dag), 12-16°C (nacht). Vanaf oktober tot en met april 26-29°C (dag), 19-21°C (nacht).

Luchtvochtigheid: Vanaf mei tot en met september 65-75%. Vanaf oktober tot en met april 75-85%.

Terrarium

Volwassen: LxBxH: 25x25x25. Min. 3x spanwijdte in hoogte en 3-4x spanwijdte in oppervlakte.

Kleiner dan volwassen: Min. 3x spanwijdte in hoogte en 3-4x spanwijdte in oppervlakte.

Substraat

Volwassen: Min. 2x spanwijdte.

Kleiner dan volwassen: Min. 2x spanwijdte.

* Houd het substraat bij jonge dieren aan 1 kant droog en 1 kant vochtig.

* De spin leeft tijdens het regenseizoen (5 maanden) in vochtig gebied. Let erop dat terraria met een hoge vochtigheidsgraad extra gevoelig zijn voor mijten en andere parasieten. Neem dus uw voorzorgen.

Klimaat

Vochtig seizoen: Januari, februari, maart, april, oktober, november, december.

Droog seizoen: Mei, juni, juli, augustus, september.

Warmste maand: Januari.

Koudste maand: Juni, juli.

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Click here.

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

Paringen met Idiothele mira verlopen doorgaans zonder slag of staat. In hun natuurlijke habitat bereiken worden mannetjes in januari volwassen. Vrouwtjes kunnen reeds geslachtsrijp zijn bij een grootte van 3,5cm, 1-2 jaar na de geboorte.

• Ga pas een 4-6 tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw alvorens tot de paring over te gaan. Ga ze echter niet vetmesten.

• Voorzie een vluchtweg voor de man.

• Laat de paring plaatsvinden bij een luchtvochtigheid tussen 70-80%, waarna u de temperatuur nabij 23°C constant houdt.

• Besproei in de weken die volgen 1x/week aan 1 zijde van het terrarium. Doe verder niets speciaals.

• Ongeveer 1-2 maanden na de paring zal de vrouw overgaan tot het maken van de cocon. Ontneem de cocon, indien gewenst, een 4-tal weken nadat ze gemaakt werd. Plaats de eieren in de incubator bij een temperatuur tussen 26-28°C en een luchtvochtigheid van ongeveer 85-95%. Aantallen kunnen variëren van 30-50 spiderlingen. Het is niet ongebruikelijk dat de vrouw enkele maanden later een tweede cocon produceert.


IV. WIST U DAT…

• De naam “Idiothele mira” afkomstig is van het Latijnse woord “mirus” (prachtig). Hiermee verwijst men naar de prachtige felblauwe tarsi en metatarsie.


V. LITERATUUR

• On some Southern African Harpactirinae, with notes on the eumenophorines Pelinobius muticus Karsch, 1885 and Monocentropella Strand, 1907 (Araneae, Theraphosidae).


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Julian Kamzol (website, flickr)[:en]

Idiothele mira Gallon, 2010, also known as “Blue foot baboon” is a beautiful bird spider due to its coloration and trapdoor-behavior from South-Africa. She’s easily recognized by her blue tarsi and metatarsi. African bird spiders are commonly given the title of baboon spider, which title theoretically only belongs to the subfamily of the Harpactirinae. Therefore Idiothele can be considered a real baboon spider. In both sexes the carapace of Idiothele mira is more elongated than the almost circular carapace of Idiothele nigrofulva. Freshly moulted specimens of Idiothele mira lack the blue colour, which develops a few days post-moult. The blue coloration is caused by a farinaceous substance on the integument, rather than being associated with setae (source).


I. SPECIFIC INFORMATION

Scientific name: Idiothele mira.

Common name: Blue foot baboon. Bobbejaanspinnekop (African).

Previous names: /

World spider catalog

Type: Burrowing bird spider, making trapdoors.

Category: Old world tarantula.

Urticating setae: No.

Venom: Probably strong. Depending the location of the bite and the amount of venom released, this might be a painful experience. However, no valuable scientific research has been done yet.

Origin: Known from Ndumo and Tembe Elephant Game Reserves (a 300 square kilometer reserve between Zululand and Mozambique), KwaZulu-NatalSouth Africa.

Body length: ≤ 4cm. Adult males won’t grow larger than 2,5cm body length.

Span width: ≤ 8-9cm.

Growth rate: Fast.

Life expectancy: Females live up to 12 years old. Males are given a shorter lifetime of 3 jaar.

Behavior: The spider will try to flee at first. Persistent provocation can result in a bite. Remarkable about Idiothele mira is the fact they construct densely silk-lined tunnels (cells) beneath rocks and logs in lightly wooded habitats. The burrow entrance can be sealed with a thin, wafer-like, silken trapdoor, but this is not always obvious. They won’t show their beauty that often, but once out you’ll be stunned.

Accessibility (1/beginner, 10/expert): 5.


II. INFORMATION FOR KEEPERS

>>> First aid

Idiothele mira lives in subtropical area. Due to its location in the Southern hemisphere, Tembe Elephant Park experiences winter and summer in opposition to the times they are experienced in Europe and North America. The park lies in an area of summer rainfall and the wet season months (october to april) tend to be hot and humid. The winter season (may to september) is the dry time of the year and although daytime is pleasantly warm, it gets quite cold at night. It seldom rains all day during rainy season, but heavy thunderstorms happen regularly. During the winter there is a little rain, but there could be an occasional shower due to the proximity to the coast. Compared to the summer months, the heat is less oppressive and skies are usually clear.

Environmental conditions

Temperature: From May until September 24-26°C (day), 12-16°C (night). From October until April 26-29°C (day), 19-21°C (night).

Humidity: From May until September 65-75%. From October until April 75-85%.

Terrarium

Adult: LxWxH: 25x25x25. Min. 3x span width in height and 3-4x span width in surface.

Smaller than adult: Min. 3x span width in height and 3-4x span width in surface.

Substrate

Adult: Min. 2x span width.

Smaller than adult: Min. 2x span width.

* Provide both moist and dry substrate for younger animals.

* During rainy season (7 months) the spider lives in wet area. Note that cages with high humidity levels are very sensitive for mites and other parasites. Please take your precautions.

Climate

Wet season: January, February, March, April, October, November, December.

Dry season: May, June, July, August, September.

Warmest month: January.

Coldest month: June, July.

For more information about the local climate: Click here.

* You might like to consider an adjustment of these data with your local climate. Do not exceed minima or maxima and, if necessary, organize the year making your bird spider experience different seasons. This is very important form the moment you’d like to start breeding.


III. INFORMATION FOR BREEDERS

Pairings with Idiothele mira normally don’t bring too much problems. In their natural habitat, males mature in january. Females become fertile in between 1,5-2 years after birth.

• Only start breeding 4-6 weeks (or later) after the spider molted. If the female molts between pairing and cocoon, the eggs will remain unfertilized.

• Make sure the female is well-fed (not obese) before you introduce the male.

• Foresee an escaping route for the male.

• Plan mating by a humidity of 70-80%, keeping temperatures fairly constant around 23°C.

• The female will start making the cocoon 1-2 months after mating. Deprive the cocoon, when desired, 4 weeks after you’ve seen her making it. Store the eggs at a humidity of 85-95% and a temperature of 26-28°C. Expect 30-50 spiderlings to come out. It’s not uncommon the female creates a second egg sac a few months after the first one.

• From the revision in 2010: A captive female produced a single fixed hammock egg-sac suspended within its retreat. The contents of this egg-sac failed to develop, but numbered 32 large (3.98 mm diameter) eggs in total (pers. obs.).


IV. DID YOU KNOW…

• The name “Idiothele mira” comes from the Latin word “mirus” (wonderful), referring to the sky-blue coloration on the tarsi and metatarsi.


V. LITERATURE

• On some Southern African Harpactirinae, with notes on the eumenophorines Pelinobius muticus Karsch, 1885 and Monocentropella Strand, 1907 (Araneae, Theraphosidae).


VI. COPYRIGHT

• Text: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroup and –page)

• Photography: Julian Kamzol (website, flickr)[:]