Terraria

[:nl]

Hoezeer u van uw vogelspin houdt, geloof ik rotsvast dat u ze niet plots langs uw voeten wilt voelen kruipen. Alsmede horen terraria niet alleen als hotel voor uw vogelspin te fungeren, maar horen ze uw teergeliefde achtpoters ook achter slot en grendel te houden. Hoewel het de uitzondering is die de regel bevestigt, durven spinnen schuifraampjes wel eens opzij te duwen. Er bestaan sloten voor, maar met in het achterhoofd dat mensen nogal eens vergeetachtig durven zijn, gaat mijn voorkeur naar valdeurtjes of terraria met een top-opening, afhankelijk van het type vogelspin. Daar boomspinnen zich vaak bovenaan het terrarium nestelen (en niet zelden hun web aan de bovenwand bevestigen), opteer ik voor terraria met valdeuren voor boomspinnen. Bodemspinnen en graafspinnen gaan echter heel vaak uw ongetwijfeld prachtig ingerichte terraria verbouwen. Het substraat dat u netjes in het hoekje achteraan had gelegd, kan zich de volgende ochtend wel eens aan de andere zijde van het terrarium bevinden. Met een valdeur zou bij opening al het substraat op de vloer terecht komen en heeft u, zonder dat u het wenst, de beschutting van uw vogelspin (moeten) ruïneren. Met terraria met top-opening stelt dit probleem zich niet. De spin kan naar hartenlust graven en verbouwen, zonder dat u ongewenst veranderingen moet aanbrengen.

Van zodra u heeft bepaald welke vogelspin u wenst te behuizen en de keuze heeft gemaakt tussen het type terrarium, kunt u op zoek gaan. Boomspinnen leven (soms hoog) in de bomen en hebben dus een terrarium nodig dat zich laat opmerken in hoogte. De oppervlakte is van minder groot belang, zij het dat leven in een trechter ook niet aangenaam kan zijn. Een minimale standaardmaat van 20x20x40 (lxbxh) is aangewezen. Te grote terraria zijn evenwel zinloos, daar de spin zich slechts beperkt tot een kleine actieradius om prooien te vangen. Richt het terrarium in met een holle kurk en plantjes onderaan, met de bedoeling zoveel mogelijk hoogtegevoel te creëren. Ze zijn doorgaans gewend aan een hogere vochtigheidsgraad, hetwelk zou kunnen resulteren in een vochthoudende ondergrond (mos, cocosvezels, …). Bodemspinnen daarentegen hebben meer nood aan oppervlakte dan aan hoogte. Hoogte is voor bodembewonende spinnen met een groot abdomen zelfs gevaarlijk, daar elke val fataal kan zijn. Voorzie voldoende substraat (minimaal 1-1,5x lichaamslengte). Zij zullen hun verblijf vaak gaan optimaliseren met behulp ervan. Een minimale standaardmaat voor bodemspinnen 35x30x20 (lxbxh) is aangewezen. Dit varieert echter sterk per soort: 2,5x spanwijdte in de lengte en 1,5x spanwijdte in de breedte, is een goed richtpunt. Richt het terrarium in naar believen, maar voorzie een schuilplaats tegen de oppervlakte waar het dier in past. Graafspinnen zullen zich op hun beurt diep in de grond ingraven. Ze hebben nood aan veel substraat (minimaal 3-4x lichaamslengte, en zelfs meer). Hoewel je de spinnen slechts zelden zult zien verschijnen, zijn ze minstens zo intrigerend als alle andere soorten vanwege het prachtige ondergrondse gangenstelsel dat ze opbouwen. Zij hebben een terrarium nodig, gelijkaardig aan boomspinnen, maar ditmaal met een top-opening of een héél klein valdeurtje. In acht genomen dat de gravende spin haar web tot boven de grond zal laten uitkomen, gaat mijn voorkeur naar een top-opening. Wat u bovengronds opstelt, mag beperkt zijn, al geef ik toe… Het oog wil ook wat.

Brachypelma auratum terrarium

Algemeen geldt voor elk terrarium dat het dient te worden ingericht naar de werkelijke habitat van de spin. Bestudeer de soort alvorens u ze wenst aan te schaffen en streef een zo realistisch mogelijk leefmilieu na. Zo leeft de Chromatopelma cyaneopubescens graag in een behoorlijk droge omgeving, waartegenover de Theraphosa stirmi een zeer vochtig terrarium nodig heeft. Gravende spinnen, waaronder de tot de verbeelding sprekende Cyriopagopus lividus, heb ik al vaker in terraria met héél weinig substraat (2cm) gezien. Het wederkerende argument is dat de spin vaker zichtbaar is en dat ze zich wel zal inwebben om comfortabel te zitten. Vergelijk het echter gerust met de man onder de brug die zich geen huis kan veroorloven. Het diertje verdient geen marteling voor het plezier van de houder. Als hobbyist heeft u altijd de verantwoordelijkheid de dieren een zo optimaal mogelijk verblijf te gunnen, of het nu over honden, katten of spinnen gaat. Komt u niet tegemoet aan de noden van uw huisdier, dan kan dit resulteren in sterfte. Let wel dat vochtige terraria extra gevoelig zijn voor mijten. Verwijder altijd zo snel mogelijk alle voedingsresten, zorg voor een goede verluchting van uw terraria en plaats springstaartjes in de eerder vochtige terraria. Voorkomen is beter dan genezen.

Nog even alles op een rijtje:

Bodemspin

• Oppervlakte is belangrijker dan hoogte.

• Minimale afmetingen van het terrarium: 35x30x20 (lxbxh). Te grote terraria zijn evenwel zinloos.

• Top-opening.

• Minimaal 1-1,5x lichaamslengte substraat.

• Plaats niets scherp in het terrarium. Ook niet ondergronds.

• Vochtigheidsgraad varieert per spin.

• Beschuttingsplaats (kurk, bloempot, decoratiemateriaal, …).

• Educatieve video voor een droge omgeving: Klik hier.

Boomspin

• Hoogte is belangrijker dan oppervlakte.

• Minimale afmetingen van het terrarium: 20x20x40 (lxbxh). Te grote terraria zijn evenwel zinloos.

• Valdeur.

• Minimaal 1x lichaamslengte substraat.

• Plaats niets scherp in het terrarium. Ook niet ondergronds.

• Doorgaans hogere vochtigheidsgraad dan andere spinnen.

• Beschuttingsplaats met hoogtegevoel (holle kurk, kurk tegen de achterwand, …).

Graafspin

• Hoogte is belangrijker dan oppervlakte.

• Terrarium in afmetingen gelijkaardig aan de boomspin.

• Top-opening.

• Vul het terrarium tot ongeveer 7-10cm van de bovenwand.

• Plaats niets scherp in het terrarium. Ook niet ondergronds.

• Maak een gaatje klaar, zodat de spin snel verder graaft.

• Decoratie naar believen, maar niet overdreven.

Wat werd er niet vermeld? 

Drinkbakjes: Spinnen nemen vocht op door prooien leeg te zuigen, door met de boeklongen water uit de lucht te filteren of door van een waterbakje te drinken. Deze drinkbakjes worden dan ook ten stelligste aanbevolen (zeker als er een vervelling aankomt), maar vormen vaak een broeihaard van bacteriën en parasieten. Was uw drinkbakjes wekelijks, ververs het substraat onder het bakje en overgiet het niet.

Warmtematjes: In een natuurlijke habitat graven spinnen zich in om van de warmte te ontsnappen. Warmtematjes onder het terrarium is dus compleet onlogisch. Wenst u er toch gebruik van te maken, plaats ze dan tegen de zijwand tussen 2 terraria in.

Warmtelampen of andere warmtebronnen in het terrarium: Hier ben ik geen voorstander van. Creëer een kamertemperatuur van 25°C-28°C overdag en 18°C-20°C ’s nachts. Verlicht sporadisch en maximaal 2u met led-lampjes. Spinnen zijn nachtdieren. Gun ze de nacht.

Glas of kunststof: Glas is duurzamer en geniet de voorkeur. Het is echter ook véél duurder dan plastic bakken. Kleinere spinnen worden vaak in soeppotten gehouden, te verkrijgen bij AVA. Grotere spinnen, inclusief gravers, worden vaak gehuisvest in bakken van 5,8l van BRAplast. Doorprik de bakken echter voldoende in het deksel en de bovenkanten van de zijwand om voldoende te verluchten.

COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Julian Kamzol (website, flickr, facebookpagina)[:en]

Brachypelma auratum terrarium

However you love your bird spider, I firmly believe the last thing you want to happen is to suddenly feel her crawling next to your feet. Therefore terraria don’t only need to serve as hotel for your beloved ones, but it has to keep them under lock and key as well. The exception proves the rule, we know that, but I’ve heard plenty of people complaining their bird spider escaped pushing a window aside. Locks are being made to prevent these things to happen, but keeping in mind we’re all humans I prefer terraria with a top-opening or vertical sliding window, depending the spider. Arboreal bird spiders will probably settle high in their terrarium, attaching their web to the roof, while true (and opportunistic) burrowing spiders most likely reorganize your beautiful terrarium setup. The substrate you laid neatly in the back is not uncommonly removed by the bird spider to the other side of the terrarium. Opening the cage with a vertical sliding window will make substrate fall out and ruin the spider’s enclosure. In general it is recommended to simulate a habitat as close to its natural habitat as possible, as temperature and humidity are very important to the bird spider’s way of life and survival. Investigate and study the species before you buy one and make sure the terrarium is all setup before the spider’s arrival. It is known Chromatopelma cyaneopubescens lives in dry area, while spiders of the Theraphosa-genus need access to constantly moistened substrate. Burrowing species, such as Cyriopagopus lividus, I’ve seen housed plenty of times with way too little substrate. The recurring argument is that the spider is more visible and that it will create a web to hide itself. Compare it with the poor man who’s living under the bridge, not owning a penny to arrange shelter. No animal deserves torture for the pleasure of the keeper. As a hobbyist it’s your responsibility to create the best conditions for your animals. Buy the right species, informing yourself before the buy, if you don’t like a pet hole (lots of burrowing bird spiders are called “pet holes”, because they’re rarely visible by night).

Summary

Terrestrial bird spider

• Surface is more important than height.

• Minimal dimensions for adult terrestrial bird spiders: 35x30x20 (lxwxh). Aim for a surface 3-5x full span width. Terraria which are too big are pointless.

• Top-opening.

• Minimal 1-1,5x body length substrate.

• Do not place anything sharp in the terrarium. Not even underground.

• Foresee a hiding place (cork, flowerpot, decoration material, …).

• Humidity and temperatures are individually different. Investigate and inform yourself.

• Video tutorial dry enclosure: Click here.

Arboreal bird spider

• Height is more important than surface.

• Minimal dimensions for adult arboreal bird spiders: 20x20x40 (lxbxh). Aim for a height 3-5x full span width. Terraria which are too big are pointless.

• Vertical opening.

• Minimal 1x body length substrate.

• Do not place anything sharp in the terrarium. Not even underground.

• Foresee a hiding place with height (hollow cork bark, cork against the rear, plants, …).

• In general arboreal bird spiders live more humid, above 70%. However humidity and temperatures may differ individually. Investigate and inform yourself.

Burrowing bird spider

• Height is more important than surface.

• Dimensions of the terraria are similar to arboreal bird spiders.

• Top-opening.

• Foresee lots of substrate. Fill the terrarium until 7-10cm from the top.

• Do not place anything sharp in the terrarium. Not even underground.

• Create a starting hole for the bird spider. It will burrow its way to the bottom.

• Decoration at will, but not excessive.

Plants and flowers

There are plenty of fake plants on the market. They’re stunning, but… They’re fake. However both fake and real plants will provide shelter to your pets, it’s only the real plant actively helping to control environmental factors such as humidity. Therefore it’s not uncommon people decide to add real plants in their cages. Not every plant is the best choise. Make sure they are able to tolerate low and indirect light, they don’t grow too fast, they’re not poisonous and they won’t harm your bird spider (such as some cactuses). Especially in dry terraria it’s difficult to keep real plants, as the moistened potting soil is often a hotbed for infections. You might however like to add safe cactuses, succulents, sanseveria- and/or agaveplants inside dry terraria. Lots of bromeliads fit perfect in (semi-)humid terraria. In order to remove them easily you can leave the plants in the pot, if you’d like. Moss, tropical ferns, baby’s tears, African violet, creeping fig… fit in your humid cages. Some of them grow rather fast, so be advized you might have to prune them back once in a while. Obviously it’s not recommended to add carnivorous plants inside the cages, but they’ll do a wonderful job nearby the terraria.

What is not being mentioned?

Water bowl: Spiders absorb fluids sucking their victims dry, using their book lungs and drinking from a direct water source. However water bowls are used plenty of times in terraria, which is recommended, underneath perfect conditions for bacteria and parasites are being created. Wash your water bowls weekly, refresh substrate underneath and don’t make it overflow while refilling.

Heat mats: In their natural habitat spiders burrow themselves trying to escape the heat outside. Therefore heat mats underneath terraria are completely illogical. Do you, however, wish to make use of it, place them against the side wall in between 2 terraria.

Heat lamps or other heat sources in the terrarium: By creating perfect conditions, you won’t need this. Enlighten your terraria once in a while maximal for 2 hours with led lamps. Bird spiders are active at night. Give them the night.

Glass or plastics: Glass is way more durable and preferred. However, it is much more expensive than plastic containers. Smaller bird spiders are being held a lot in soup pots. The bigger ones, burrowers included, are often housed in containers of 5,8l of BRAplast. Pierce the container in the cover and tops of the side wall to add fresh air and create ventilation.

COPYRIGHT

• Text: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroup and –page)

• Photography: Julian Kamzol (website, flickr, facebookpage)[:]