Avicularia avicularia

Avicularia avicularia

Avicularia avicularia (Linnaeus/1758), ook wel de “Common pinktoe”, “South-American pinktoe”, “Guyana pinktoe tarantula”, “Pinktoe tree spider” of “Amazone-roodteenvogelspin” genoemd, is een door haar kleurenpatroon en beharing erg opvallende vogelspin uit Midden- en Zuid-Amerika. Het Avicularia-genus is zonder enige twijfel de bekendste familie boombewonende vogelspinnen uit Zuid-Amerika, met Avicularia avicularia op kop. In 1758 werd de spin door Linnaeus tot “Aranea avicularia” gedoopt, waarna ze sinds 1783 door De Geer naar “Aranea vestiaria” luisterde. Sinds 1804 werd ze tot de familie van de vogelspinachtigen gecategoriseerd nadat de naam door toedoen van Latreille naar “Mygale avicularia” veranderde. Als men heden ten dage over “Avicularia vest(i)aria” of “Avicularia vespina” spreekt, heeft men het weldegelijk over “Avicularia avicularia“. Met een 4e pootpaar dat langer is dan het 1e pootpaar, zijn de mannetjes en de vrouwtjes van Avicularia avicularia erg gelijkend aan Avicularia rufa en het vrouwtje van Avicularia hirschii. Bates (1863) rapporteerde een Avicularia avicularia die zich in haar natuurlijke habitat tegoed deed aan een kleine vogel. Ook in de schuilplaats van deze spin werden andere kleine vogels teruggevonden. Hoezeer de spinnen heel erg verspreid voorkomen, komen de spinnen taxonomisch erg overeen. Afhankelijk van het leefgebied kunnen de kleuren echter aardig verschillen. Nog opmerkelijker is het feit dat 1 van de vrouwtjes een andere variatie aan brandharen liet zien.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Avicularia avicularia.

Subfamilie: Aviculariinae.

Nederlandse naam: Amazone-roodteenvogelspin.

Ook bekend als: Common pinktoe, South-American pinktoe, Guyana pinktoe, Pinktoe tree spider.

Gedateerde namen: Avicularia vulpina Ausserer, 1871, Avicularia vestaria Hasselt, 1888.

World spider catalog

Type: Boombewonende vogelspin.

Categorie: New world tarantula.

Brandharen: Ja (abdomen).

Gif: Wellicht zwak. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt.

Herkomst: Midden- and Zuid-America, meer bepaald Brazilië (Amapá, Pará, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso), Frans-Guyana, GuyanaSuriname, Trinidad and Tobago, Venezuela en populaties in Peru and Bolivië. Avicularia avicularia is eerder zeldzaam in West Brazilië.

Lichaamslengte: ≤ 6/7cm.

Spanwijdte: ≤ 13/15cm.

Groeisnelheid: Snel.

Levensverwachting: Vrouwtjes kunnen 10 tot (uitzonderlijk) 12 jaar worden. Mannetjes leven 3 tot 4 jaar.

Gedrag: Bij verstoring zal in eerste instantie een vluchtweg worden gekozen, hetwelk kan ontaarden tot het inzetten van brandharen. Een bombardement brandharen is uitzonderlijk voor het Avicularia-genus, daar de brandharen tegen de belager moeten worden aangedrukt om effectief te zijn. Ze maken mooie zakvormige webben, gecamoufleerd met wat ze rondom kunnen vinden, welke schuilplaats ze in gevangenschap vaak verlaten. De spiderlingen leven lager tegen de grond, met de ogen op bodembewonende prooidieren gericht. Opmerkelijk aan het Avicularia-genus zijn de kleine sprongetjes die ze maken. Verschiet dus niet als ze tijdens het verschonen van het terrarium plots op uw hand springen.

Toegankelijkheid (1/beginner: 10/expert): 2.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

Avicularia avicularia leeft in tropisch warm gebied, met moessonperiodes. Temperaturen komen vrijwel dagelijks rond de 30°C uit. Houdt u er echter rekening mee dat de spin zich in haar natuurlijke habitat in boomspleten, holle takken, tussen bladeren en hoe langer hoe meer in huizen en andere bouwwerken beschut tegen deze brandende zon. F. O. Pickard-Cambridge (1896) kon vaststellen dat de spinnen zich in vrijwel elke locatie inwebt, zolang ze cilindrische ruimte ter beschikking heeft (Açai planten, gebogen bladeren van bananen, in het holle gedeelte van een ananas en in verschillende delen van rieten daken). Villa (2004) zag de spin zich inwebben in palmbomen. Gaat u het terrarium dus best niet overdreven verhitten. De regenbuien in Guyana kunnen kort en intens zijn. Een met momenten heel erg vochtig terrarium kan dus best, maar let te allen tijde dat er zich geen schimmelvorming voordoet.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 25-29°C (dag), 20-25°C (nacht).

Luchtvochtigheid: Een vrij constante 70-80%.

* Besproei liever dagelijks 1x lichtjes in plaats van wekelijks twee- tot driemaal stevig.

* 4-6 aaneengeschakelde maanden mag de vochtigheidsgraad tot 80-90% toenemen.

Terrarium

Volwassen: LxBxH: 20x20x50. Min. 2,5x spanwijdte in hoogte.

Kleiner dan volwassen: 2,5x spanwijdte in hoogte.

* Het Avicularia-genus is erg gevoelig voor een goede luchtcirculatie. Met het oog op een uitstekende huisvesting, moeten onder- en bovenaan het terrarium luchtgaten voorzien zijn. Gebrek hieraan kan voor de spin fatale gevolgen hebben.

Substraat

Volwassen: 1x lichaamslengte.

Kleiner dan volwassen: 1x lichaamslengte.

* De spin leeft in vochtig gebied. Let erop dat terraria met een hoge vochtigheidsgraad extra gevoelig zijn voor mijten en andere parasieten. Neem dus uw voorzorgen.

Klimaat

Gezien het feit dat Avicularia avicularia erg verspreid over Midden- en Zuid-Amerika voorkomt, zou het uitkiezen van 1 locatie een vertekend beeld kunnen geven. Houdt u vooral rekening met de omgevingsfactoren zoals hierboven omschreven.


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

Opgelet: Daar de spinnen van het Avicularia-genus erg verspreid voorkomen, kunnen kleuren en patronen van dezelfde soort erg variëren. Alsmede is het niet altijd evident onderscheid te maken tussen de soorten. Hoezeer met veel goede wil verpaard, gaan er vandaag de dag in de hobby erg veel gekruiste vogelspinnen van het Avicularia-genus de ronde. Persoonlijk vind ik het jammer dat er niet altijd evenveel aandacht wordt gegeven aan de raszuiverheid van de soort. Weet wat je kweekt en ga alstublieft niet in het wilde weg Avicularia‘s met elkaar kruisen. Kweek ze eventueel voor jezelf en verkoop ze zeker niet onder de naam als je twijfelt aan de raszuiverheid ervan. 

Hoewel er in gevangenschap erg vaak succesvol gekweekt wordt met het Avicularia-genus, is het niet vanzelfsprekend dat het mannetje de paring overleeft. Kannibalisme is typerend voor de soort. Paringen vinden plaats in het begin van het regenseizoen.

• Ga pas een 6-8-tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw alvorens tot de paring over te gaan. Ga ze echter niet vetmesten.

• Plan de paring in het najaar.

• Dames op leeftijd zorgen doorgaans voor meer nakomelingen, variërend van 80-175 spiderlingen.

• Voorzie meerdere schuilplaatsen in het terrarium voor de man. Vaak laten hobbyisten het terrarium open staan tijdens de paring. Verschiet echter niet als het mannetje in zijn overlevingsstrijd pijlsnel uit het terrarium vlucht. De vrouw keert na de paring terug naar haar vertrouwde nestje.

• 3-6 maanden na de paring zal de vrouw haar eicocon maken.

• Een vijftal weken na vondst laten nimfen en spiderlingen zich opmerken. Ontneem de cocon dus een viertal weken nadat u ze heeft opgemerkt.

• Bewaar de bevruchte eieren in een incubator tot 100% luchtvochtigheid en een temperatuur tussen 26-29°C.


IV. WIST U DAT… 

• Het Avicularia-genus als eerste wetenschappelijk beschreven werd?

• Het Avicularia-genus het meest verspreid over het Zuid-Amerikaanse continent voorkomt?

• Typerend aan het Avicularia-genus het tweede pootpaar groter is dan het eerste pootpaar?

Avicularia avicularia zich onderscheidde van anderen uit het genus door zijn rode beharing op het achterlijf en op de tibia, tarsus en metatarsus van het laatste pootpaar? Deze stelling werd in de laatste revisie echter niet bevestigd.

• De kleuren bij spiderlings en juveniles net omgekeerd zijn aan hun volwassen versies?

Avicularia avicularia variegata (F. O. P. Cambridge/1896) lange tijd als een ondersoort van Avicularia avicularia werd beschouwd, tot haar status in maart 2017 naar een soort werd opgetrokken (bron)?

• Valerio (1979) rapporterde de aanwezigheid van Avicularia avicularia in Costa Rica? Na onderzoek bleek deze spin echter meer gelijkenissen te hebben met Avicularia purpurea.

Avicularia sp. reeds zwemmend werd gefilmd? 


V. LITERATUUR

Taxonomical revision & cladistic analysis of Avicularia Lamarck 1818 (Araneae, Theraphosidae, Aviculariinae) with description of 3 new genera.

Taxonomical revision & cladistic analysis of Avicularia Lamarck 1818 (Araneae, Theraphosidae, Aviculariinae).


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Josh Coogler (facebookgroep, flickr)

2 thoughts on “Avicularia avicularia

 1. Hi!
  I guess you have a large knowledge about theraphosid spider ecology and biology.
  As an entomologist, I wonder if you have ever observed (heard about) parasitism of its eggs inside the cocoon by any beetle (Coleoptera)?
  If yes, in which family(ie)? Have you any article reference of unpublished data about such a thing?
  Cheers,
  Nicolas

 2. My previous questions are about all Teraphosidae, not only Avicularia.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.