Brachypelma klaasi

Brachypelma klaasi

Brachypelma klaasi (Schmidt & Krause, 1994), ook wel “Mexican pink beauty” genoemd, is een prachtige en een voor het Brachypelma-genus eerder uitzonderlijke vogelspin uit Mexico. Hoezeer u anders zou durven denken, waarborgt de spin met haar opvallend kleurenpalet een uitstekende camouflage in haar natuurlijke omgeving. Gaat u Brachypelma klaasi echter zeker niet verwarren met de gelijkaardige Brachypelma boehmei. Beide spinnen zijn relatief gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, daar Brachypelma klaasi over een donker rugschild en een rode/roze schijn aan patella, tibiae en metatarsi beschikt. Helaas behoort de spin tot 1 van de meest bedreigde soorten uit het Brachypelma-genus en dit voornamelijk ten gevolge van een inkrimpend leefgebied en illegale smokkel.  Dit gecombineerd met het feit dat de spin erg traag groeit, wordt verondersteld dat slechts 0,1% van de spiderlingen volwassen wordt (bron). Koop om deze reden geen import door wildvang, maar enkel nakweek van hobbyisten.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Brachypelma klaasi.

Nederlandse naam: Kleine Acapulco Roodpootvogelspin.

Ook bekend als: Mexican pink beauty.

Gedateerde namen: Brachypelmides klaasi (Schmidt & Krause, 1994).

World spider catalog

CITES

Type: Bodembewonende vogelspin. Semi-opportunistische graver.

Categorie: New world tarantula.

Brandharen: Ja, type I and III (abdomen).

Gif: Wellicht zwak. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt.

HerkomstMexico (verspreidingsgebied van Tepic, Nayarit, in het noorden, tot Chamela, Jalisco, in het zuiden. De grootste populaties werden gevonden in biological reserve at Chamela (Arnett/1986).

Lichaamslengte: ≤ 5/7cm. Vrouwelijke Brachypelma klaasi worden groter en zwaarder dan de mannetjes.

Spanwijdte: ≤ 14/17cm.

Gedrag: Over het algemeen is Brachypelma klaasi nerveuzer dan andere Brachypelma‘s. Ze is zichtbaar actief in de vroege avond en de vroege ochtend. Bij provocatie zal de spin soms haar brandharen afwerpen. Ze maken een vrijwel onzichtbaar en warrig web voor de ingang van hun schuilplaats. In haar natuurlijke habitat zal de spin tot 2m verder dan haar schuilplaats actief op zoek durven gaan naar prooi. Echter nog opvallender is het feit dat Brachypelma klaasi een verblijfplaats creëert met 2 kamers, waarbij de eerste kamer in het verlengde van de ingang te vinden is. Hieruit vertrekt een gang naar beneden die uitmondt in een tweede kamer, ong. 15cm ondergronds, waar de spin rust en eet.

Groeisnelheid: Traag.

Life expectancy: Vrouwtjes worden tot 25 à 30 jaar. Mannetjes worden volwassen rond 4 à 5 jaar en kunnen tot 10 jaar worden, wat opmerkelijk lang is voor een mannelijke vogelspin. Desalniettemin sterft de meerderheid maximaal 2 jaar na het maken van een spermaweb.

Toegankelijkheid (1/beginner, 10/expert): 4.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Brachypelma klaasi verblijft op de Westelijke hellingen van de Sierra Madre Occidental en sommige grensgebieden van het Transverse Volcanic Belt in Jalisco en Nayarit in Mexico. De spin leeft in warm en eerder vochtige loofbossen op 300-1,400m boven het zeeniveau. De ondergrond is zanderig en neutraal. De jaarlijkse neerslag valt voornamelijk tussen juni en december, met temperaturen die tot 32°C kunnen reiken. Van zodra het droger wordt, daalt de gemiddelde temperatuur evenwel tot 29°C. In het verspreidingsgebied van Brachypelma klaasi bedraagt de jaarlijkse gemiddelde temperatuur ongeveer 25°C. Houdt u er rekening mee dat de spin zich in haar natuurlijke habitat onder struikgewas of in holen in rotsachtig en/of bebost gebied beschut tegen de warme zon. Gaat u het terrarium dus best niet overdreven verhitten.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 25-29°C (dag),  20-22°C (nacht).

Luchtvochtigheid: 55-65% (november-juni), 70-80% (juli-oktober).

Terrarium

Volwassen: LxBxH: 40x30x30. Min. 3x spanwijdte in oppervlakte.

Kleiner dan volwassen: Min. 3x spanwijdte in oppervlakte.

Substraat

Volwassen: 1x spanwijdte. In haar natuurlijke habitat creëert Brachypelma klaasi een verblijfplaats met 2 kamers, waarvan de 2e kamer zich ondergronds bevindt. In gevangenschap doen ze dit niet altijd.

Kleiner dan volwassen: 1x spanwijdte.

* Maak het substraat niet te vochtig.

* Hoewel u vaak anders zult lezen, raad ik u ten stelligste aan voldoende substraat te voorzien.

* Beperk best de klimmogelijkheden van de spin door de vrije ruimte tussen substraat en plafond te beperken tot maximaal 20cm. De spin gaat vaak aan de wandel, ook langs het glas.

Klimaat

Vochtig seizoen: Juli, augustus, september, oktober.

Droog seizoen: Januari, februari, maart, april, mei, juni, november, december.

Warmste maand: Juni. Temperaturen zijn doorgaans hoog.

Koudste maand: Januari.

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Klik hier.

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


Ruwe onderverdeling binnenin het Brachypelma-genus

Rode beharing aan de poten

• West-Mexico, langs de kust aan de Grote Oceaan, en Sierra-Madre.

• Natuurlijke en in gevangenschap gekweekte hybrides zijn bekend. Informeer uzelf om een raszuivere kweek te bewerkstelligen.

Rode beharing op het abdomen

• Verspreid over Midden-Amerika.

• De op het abdomen roodbehaarde raszuivere Brachypelma’s zijn geen evidentie. Een raszuivere kweek in de hobbykamers is voor sommige soorten (bv. Brachypelma vagans) haast onmogelijk.


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

Opgelet: Daar de spinnen van het Brachypelma-genus erg op elkaar kunnen gelijken, is het met momenten erg moeilijk de ene spin van de andere te onderscheiden. Hoezeer met veel goede wil verpaard, gaan er vandaag de dag in de hobby erg veel gekruiste vogelspinnen van het Brachypelma-genus de ronde. Raszuivere Brachypelma’s zijn te vinden in de hobby, maar moeilijk.  

Met een beetje ervaring is het kweken van Brachypelma klaasi niet al te moeilijk. Desalniettemin is het uitzonderlijk dat kwekers van de eerste keer een coconervaring genieten. Zomer, herfst, winter en lente zullen elkaar perfect moeten opvolgen, waarin temperatuur, luchtvochtigheid en voedselaanbod een cruciale rol zullen spelen.

• Ga pas een 4-6-tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw alvorens tot de paring over te gaan. Ga ze echter niet vetmesten.

• Plan de paring in het najaar, na een periode van overvloedig voedselaanbod. Kannibalisme kan voorkomen. Bewapen uzelf met een lang ingevet pincet om het mannetje mogelijks van zijn ondergang te redden.

• Simuleer een winter van 6-8 weken (10-15°C), 2 maanden na de paring. Voeder of stoor de spinnen geenszins.

• Laat temperatuur systematisch toenemen tot 25-29°C and bevochtig het substraat eenmalig na de winter. Zorg ervoor dat er geen plassen in het terrarium staan. Nu je de vrouw de impuls hebt bezorgd om aan haar cocon te beginnen werken, houd je de temperatuur zo constant mogelijk.

Brachypelma klaasi creëert haar cocon, met 400-800 eieren, in haar schuilplaats net voor de eerste regenval van het nieuwe seizoen (april-mei). Na 2-3 maanden de cocon te hebben beschermd, laten de eerste spiderlingen zich opmerken (juni-juli). Deze spiderlingen zullen tot 3 weken in de schuilplaats verblijven alvorens de wijde wereld in te trekken. Ontneem de cocon dus, indien gewenst, 7 weken nadat u de vrouw hierop betrapt heeft. Bewaar de bevruchte eieren in een incubator tot 70% luchtvochtigheid en een temperatuur tussen 26-29°C.


IV. WIST U DAT… 

Brachypelma klaasi werd genoemd naar Peter Klaas, de man die als eerste een vrouwtje in zijn bezit had?

• Volwassen mannetjes wel eens web durven achter te laten voor het web van het vrouwtje? Hierdoor kunnen de andere mannetjes het vrouwtje moeilijker localiseren. Verondersteld wordt dat er een actieve competitie heerst tussen de mannen in het doorgeven van hun genen.

• Kweeksuccessen met vogelspinnen uit drogere gebieden enkel kunnen worden bewerkstelligd als je seizoenen simuleert?

• Brachypelmides klaasi verschilt van alle andere spinnen uit het Brachypelma-genus door de puntige embolus, haar tweedelige spermatheca en de fijne beharing op femur IV?


V. LITERATUUR

Een prachtige webpagina over Brachypelma klaasi van E. Hijmensen.

Brachypelma klaasi op Animal Diversity Web.

Distribution and natural history of Mexican species of Brachypelma and Brachypelmides (Theraphosidae, Theraphosinae) with morphological evidence for their synonymy.


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Andreas Beier (facebookpagina)