Ceratogyrus marshalli

Ceratogyrus marshalli

Ceratogyrus marshalli Pocock, 1897, ook wel de “Straight horned baboon” of “Great horned baboon” genoemd, is een door haar opmerkelijke hoorn op het rugschild prachtige Afrikaanse soort met een pittig temperament. Ceratogyrus behoort tot de subfamilie van de Harpactirinae. In het algemeen worden vogelspinnen uit Afrika standaardelijk tot baviaanspin gedoopt, zij het dat de Harpactirinae als enige Afrikaanse subfamilie de ware baviaanspinnen omvat. Het Ceratogyrus-genus ontpopte zich in 1897 nadat Pocock de vrouwelijke Ceratogyrus darlingi en de mannelijke Ceratogyrus marshalli officieel beschreven had. De in 1991 beschreven Ceratogyrus cornuatus bleek nadien om het vrouwtje van Ceratogyrus marshalli te gaan, herbeschreven en gecorrigeerd in hetzelfde jaar door dezelfde onderzoekers. Desalniettemin bleef Ceratogyrus cornuatus nog even zijn ronde doen, hetwelk door Gallon voorgoed van de baan werd geveegd in 2001. Typerend aan alle soorten, met uitzondering van Ceratogyrus paulseni, is de lichte band onderaan het abdomen, hoezeer Ceratogyrus toch wel bekend staat om zijn hoorns en knobbels op het kopborststuk. Desalniettemin beschikt slechts 1/2 spinnen uit het genus over zulk een hoorn of knobbel.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Ceratogyrus marshalli.

Subfamilie: Harpactirinae.

Nederlandse naam: /

Ook bekend als: Straight horned baboon. Great horned baboon.

Gedateerde namenCeratogyrus dolichocephalus Hewitt, 1919, Ceratogyrus cornuatus De Wet & Dippenaar-Schoeman, 1991.

World spider catalog

Type: Gravende vogelspin.

Categorie: Old world tarantula.

Brandharen: Nee.

Gif: Wellicht sterk. Afhankelijk van de locatie van de beet en de hoeveelheid gif dat werd toegediend, kan dit een zeer pijnlijke ervaring zijn. Op heden is er echter nog geen wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt.

HerkomstAfrikaZimbabwe (Harare), Mozambique.

Lichaamslengte: ≤ 6cm.

Spanwijdte: ≤ 15-16cm.

Levensverwachting: Vrouwtjes kunnen 8 tot 10 jaar worden. Mannetjes leven 3 tot 4 jaar.

Gedrag: Ceratogyrus marshalli is erg defensief en kan met momenten behoorlijk onvoorspelbaar uit de hoek komen. Bij gebrek aan een vluchtweg zal ze een dreigende houding aannemen, striduleren en desgevallend bijten. Ze graaft een diepe gang recht naar beneden, met een woonruimte onderaan. De spin is erg schuchter en is in al haar pracht meer erg zelden te bewonderen.

Groeisnelheid: Snel.

Toegankelijkheid (1/beginner, 10/expert): 10.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Ceratogyrus marshalli is oorspronkelijk afkomstig uit Harare, Zimbabwe. Daar deze stad relatief hoog gelegen is, blijven de maxima er vrij constant. Gedurende 7 zachte wintermaanden valt er haast geen neerslag, gevolgd door een vijftal natte zomermaanden.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 25-28°C (dag), 20-24°C (nacht).

Luchtvochtigheid: 70-80% (zomer), 50-60% (winter).

Terrarium

Volwassen: LxBxH: 30x30x30. Min. 2x spanwijdte in hoogte, 3-4x spanwijdte in oppervlakte.

Kleiner dan volwassen: Min. 2,5x spanwijdte in hoogte, 3-4x spanwijdte in oppervlakte.

* Het terrarium heeft, buiten een grote hoeveelheid substraat, niet al te veel nodig.

Substraat

Volwassen: Min. 1,5x spanwijdte.

Kleiner dan volwassen: Min. 2x spanwijdte.

* Houd het substraat bij jonge dieren aan 1 kant droog en 1 kant vochtig.

* De spin leeft tijdens het regenseizoen (5 maanden) in vochtig gebied. Let erop dat terraria met een hoge vochtigheidsgraad extra gevoelig zijn voor mijten en andere parasieten. Neem dus uw voorzorgen.

Klimaat

Vochtig seizoen: Januari, februari, maart, november, december.

Droog seizoen: April, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Warmste maanden: Oktober, november.

Koudste maanden: Juni, juli.

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Klik hier.

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


Verschillen tussen de hoorns van het Ceratogyrus-genus

Tot op heden is het nog onzeker waarom deze hoorns een positieve invloed zouden kunnen hebben op het leven van de vogelspin. Anatomisch gezien is de hoorn gesitueerd bovenop de fovea. Aan de binnenzijde, het apodeme, wordt de dorsale dilatatorspier bevestigd. Verschillend met alle andere vogelspinnen is dit apodeme niet punt-, maar wel ringvormig is. Een eerste hypothese luidt dus dat de hoorn noodzakelijk is voor de aanhechting van organen en verder geen enkele invloed heeft. Bijkomstig wordt echter ook verondersteld dat de toegenomen hoogte bijdraagt tot een snellere vertering en als opslagplaats kan dingen om langere periodes van voedselschaarste te overleven (Rick C. West/1986).

Ceratogyrus brachycephalus

Conisch, stomp, lager, naar voren gericht.

Ceratogyrus darlingi

Conisch, stomp, hoger, naar achteren gericht.

Ceratogyrus dolichocephalus

Conisch, scherper, lager, naar achteren gericht.

Ceratogyrus marshalli

Conisch, scherper, hoog, donker, verticaal.

Man: Gelijkaardig aan de knobbel van Ceratogyrus sanderi, maar eerder breed dan lang.

Ceratogyrus sanderi

Knobbelvormig, donker, langer dan breed.

Een onbekende vogelspin met een wel erg grote hoorn werd ontdekt in Zuid Afrika. De hoorn is zo groot dat ze tot voorbij het abdomen uitstrekt (klik hier voor een foto).


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

De paring bij het Ceratogyrus-genus loopt niet altijd van een leien dakje. Daar de spinnen erg schuchter zijn, zal het enige tijd vragen alvorens ze tot actie overgaan. Het is niet ongebruikelijk dat het mannetje het op een lopen zet alvorens gecopuleerd te hebben. Voorzie voldoende substraat, wil je uw kweekproject succesvol afronden. Kannisbalisme is niet ongebruikelijk, maar niet de regel. Enkele kweeksuccessen.

• Ga pas een 4-6 tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw alvorens tot de paring over te gaan. Ga ze echter niet vetmesten.

• Bereid de paring voor door de spinnen aan elkaar te introduceren nadat de man zijn bulbussen succesvol heeft opgeladen. Plaats de spinnen enkele dagen naast elkaar, gescheiden door een glazen (of doorzichtige) scheidingswand. Mogelijks merkt u reeds op dat beide spinnen met trommelbewegingen op elkaars aanwezigheid reageren.

• Voorzie een vluchtweg voor de man.

• Laat de paring plaatsvinden bij een luchtvochtigheid tussen 50-60%, waarna u de temperatuur nabij 25°C constant houdt.

• Besproei in de weken die volgen 1x/week het glas en niet het web. Doe verder niets speciaals.

• Ongeveer 1-2 maanden na de paring zal de vrouw overgaan tot het maken van de cocon. Sommige kwekers schermen na de cocon te hebben opgemerkt het terrarium af met een doek, om een 4-tal weken nadien de cocon af te nemen. Plaats de eieren in de incubator bij een temperatuur tussen 26-29°C en een luchtvochtigheid van ongeveer 70%. Aantallen kunnen variëren van 120-180 spiderlingen. Nog meer kwekers laten de kleintjes tot nymph II bij de mama.

• Daar de kleintjes elkaar kort na de upgrade tot spiderling te lijf gaan, is het aanbevolen ze vrijwel onmiddellijk apart te huisvesten.


IV. WIST U DAT… 

• Spinnen uit de subfamilie van de Harpactirinae baviaanspinnen worden genoemd omdat de poten op de vingers van bavianen gelijken?

• Niet alle spinnen uit het Ceratogyrus-genus over een hoorn beschikken? Ceratogyrus hillyardi, – meridionalis, – paulseni en – pillansi hebben geen hoorn.

• De hoorn van Ceratogyrus marshalli als enige verticaal staat?

• Er 2 doorschijnende strepen op de hoorn zichtbaar zijn?

• De hoorns, in de vorm van knobbeltjes, pas zichtbaar worden vanaf de vierde vervelling? De hoorn van Ceratogyrus brachycephalus manifesteert zich reeds bij vervelling 2.

• Lees hier meer over het Ceratogyrus-genus.


V. LITERATUUR

• Pharmacological characterization of venoms from three theraphosid spiders: Poecilotheria regalis, Ceratogyrus darlingi and Brachypelma epicureanum.

A new species of theraphosid spider from Southern Africa (Araneae, Theraphosidae, Harpactirinae) with distributional notes on other harpactirines.


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Julian Kamzol (website, flickr)