Omothymus schioedtei

Cyriopagopus schioedtei

Omothymus schioedtei (Thorell, 1891), ook bekend als “Malaysian Earth Tiger”, is een door haar grootte, gedrag en kleurenpatroon zeer opvallende vogelspin uit Maleisië. Haar naam dankt ze aan de opmerkelijke en onderbroken rugtekening op het abdomen, waarin ze zich ondermeer onderscheidt van Cyriopagopus sp. Sumatran tiger. Mannetjes kleuren olijfgroen en vertonen vage geelgroene strepen op hun opmerkelijk lange poten.  Volwassen mannetjes zijn voorzien van stompe tibiaalhaken. De poten van Omothymus schioedtei zijn erg robuust en het rugschild kan tot 3cm groot worden. De subfamilie van de Ornithoctoninae (ook wel “earth tigers” genoemd vanwege het patroon op het abdomen bij verschillende soorten uit het genus) bestaat grotendeels uit vogelspinnen die bij voorkeur ondergronds de dag doorkomen, met uitzondering van het boombewonende Cyriopagopus– en Phormingochilus-genus. Desalniettemin gaat de link met andere Ornithoctoninae niet onopvallend voorbij daar ze naast hun bovengronds huisje in gevangenschap niet zelden een ondergronds gangenstelsel bouwen. De spinnen zijn erg schuchter en in een oase van rust enkel ‘s nachts te bewonderen. Bij de herziening van het Phormingochilus-genus door Smith & Jacobi in 2015 werd evenwel gesteld dat het Cyriopagopus-genus als synoniem optreedt voor het Haplopelma-genus, hetwelk met zich meebrengt dat het Omothymus-genus opnieuw dienst zou moeten doen voor Cyriopagopus spp. In afwachting van verder onderzoek, hebben vele hobbyisten voor zichzelf uitgemaakt deze regel nog niet te volgen. In tussentijd zult u dus erg vaak “Cyriopagopus schioedtei” en “Omothymus schioedtei” zien verschijnen.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Omothymus schioedtei.

Nederlandse naam: /

Ook bekend als: Malaysian Earth Tiger.

Gedateerde namen: Omothymus schioedtei Thorell/1891, Cyriopagopus schioedtei Simon/1903a.

World spider catalog

Type: Boombewonende vogelspin. In gevangenschap creëren ze ondergronds vaak een gangenstelsel.

Categorie: Old world tarantula. Deze spinnen zijn minder geschikt voor beginnende hobbyisten.

Brandharen: Nee.

Gif: Wellicht sterk. Afhankelijk van de locatie van de beet en de hoeveelheid gif dat werd toegediend, kan dit een zeer pijnlijke ervaring zijn. Op heden is er echter nog geen wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt.

Herkomst: In de primaire laaglandwouden op het westelijk schiereiland van Maleisië, nabij Kedah, Langkawi en Penang.

Lichaamslengte: ≤ 7 à 8cm.

Spanwijdte: ≤ 22 à 25cm.

Groeisnelheid: Medium.

Levensverwachting: Vrouwtjes worden tot 15 jaar. Sommige bronnen vermelden leeftijden tot 20 jaar. Mannetjes sterven rond de 3-4 jaar.

Gedrag: Daar Omothymus schioedtei een erg schuchtere spin is, kan ze erg defensief reageren op elke verandering nabij. Volwassen diertjes leven hoog in de bomen, in tegenstelling tot hun kleinere versies die tussen rotsen, stenen of lager vertoeven, met de ogen evenwel op bodembewonende prooidieren gericht.

Toegankelijkheid (1/beginner, 10/expert): 7.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Omothymus schioedtei leeft in tropisch vochtig en warm gebied. Zowel temperatuur als luchtvochtigheid (70-80%) zijn het volledige jaar door hoog en vrij constant, met een korte “drogere” periode in het begin van het jaar. De temperaturen klimmen vrijwel dagelijks tot 30°C. Gaat u het terrarium echter niet overdreven verhitten. De spinnen webben zich, naast het feit dat het schuchtere diertjes zijn, ook in om van de brandende zon te vluchten. Een met momenten heel erg vochtig terrarium kan best, maar let te allen tijde dat er zich geen schimmelvorming voordoet. Uit Indonesië komt er met regelmaat stof overgewaaid en dit zorgt dan voor een heiig effect. Dit effect laat zich minder opmerken in het door de Andamanse zee omringde Langkawi.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 25-28°C (dag), 20-22°C (nacht).

Luchtvochtigheid: 70-80%.

Terrarium

Volwassen: LxBxH: 20x20x50. 2-2,5x spanwijdte in hoogte.

Kleiner dan volwassen: 2,5x spanwijdte in hoogte.

* Voorzie een hol stukje boomstam of kurk voor de spin. Vul dit tot de helft met licht vochtig substraat. De spin zal dit gebruiken om haar verblijfplaats knus in te richten.

Substraat

Volwassen: 1-1,5x lichaamslengte.

Kleiner dan volwassen: Min. 1-1,5x lichaamslengte.

* De spin leeft in vochtig gebied. Let erop dat terraria met een hoge vochtigheidsgraad extra gevoelig zijn voor mijten. Neem dus uw voorzorgen.

Klimaat 

Vochtig seizoen: Het hele jaar door. Het hele jaar door regent het 1 op 2, dan wel 2 op 3 dagen, al dan niet onderbroken door enkele weken van droogte.

Droog seizoen: Geen. Enkel van januari tot en met maart hebben de dagen met neerslag niet de overhand.

Warmste maanden: Het hele jaar door 30°C (en meer).

Koudste maand: Geen. Temperaturen dalen evenwel ‘s nachts niet onder de 20°C.

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Klik hier.

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

Nadat het vrouwtje heeft gereageerd op het tromgeroffel van de man door erg nerveus haar schuilplaats te verlaten, is het niet ongebruikelijk dat na een kortstondige copulatie overgegaan wordt op een regelrechte aanval met als doel het mannetje weg te jagen of te doden. Ik heb me laten vertellen dat sterfte van de man na een zichtbare copulatie een goede indicatie is voor een succesvolle paring, al kan ik dit niet bevestigen. Indien u het mannetje wenst te laten overleven, raad ik u aan zich met een ingevet pincet schrap te zetten.

• Ga pas een 6-8 tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw alvorens tot de paring over te gaan. Ga ze echter niet vetmesten.

• Plan de paring in de herfst.

• Houd het terrarium warm en vochtig in aanloop van de paring, om ze nadien 2-3 maanden te laten uitdrogen en de temperatuur tot 22-23°C te laten zakken. Daaropvolgend is het aangeraden de omgevingsfactoren weer op te bouwen tot zoals hierboven aangegeven, hetwelk het vrouwtje de aanzet zal geven om haar cocon te maken. Ontneem de cocon een zestal weken nadat u deze heeft opgemerkt en plaats de eieren in een incubator met een temperatuur van 26°C en luchtvochtigheid nabij 100%. Een bevruchte cocon kan 100-150 spiderlingen het leven geven.


IV. WIST U DAT…

• “Cyriopagopus” in 1891 voor het eerst geldig werd gepubliceerd door de Zweede arachnoloog Tamerlan Thorell?


V. LITERATUUR

Revision of the genus Phormingochilus (Aranea, Theraphosidae, Ornithoctonae) with the description of 3 new species from Sulawesi and Sarawak and notes on the placement of the genera Cyriopagopus, Lampropelma and Omothymus.


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Julian Kamzol (website, flickr)

1 thought on “Omothymus schioedtei

  1. Een hele prachtige spin,wel nerveus kan raar uit de hoek komen,niet voor beginners!!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.