Haploclastus nilgirinus

0.1 Haploclastus nilgirinus

Haploclastus nilgirinus Pocock/1899, ook wel de “Nilgiri dark mustard” genoemd, is een erg mooie vogelspin uit het Nilgiri gebergte in Mahon-Daly, India. De naam “nilgirinus” verwijst naar haar locatie, zoals dit ook voor andere spinnen zoals Zelotes nilgirinusSphingius nilgiriensisPhintella nilgiricaHeteropoda nilgirina van toepassing is. Het genus, deel uitmakend van de subfamilie van de Thrigmopoeinae, is endemisch in India en werd voor het eerst in het leven geroepen bij de beschrijving van Haploclastus cervinus door Simon in 1892. Raven (1985) maakte van de genera Phlogiodes en Haploclastus synoniemen omwille van de aanwezigheid en the organizatie van stridulatiehaartjes. Het genus Haploclastus telt 8 verschillende spinnen (bron). Er wordt gespeculeerd alle spinnen uit de subfamilie van de Thrigmopoeinae onder te brengen in het genus Thrigmopoeus. Haploclastus nilgirinus verschilt van Haploclastus cervinus in grootte, maar evenwel omdat pootpaar IV korter is dan pootparen I en II. Het genus werd tot op heden nog erg weinig bestudeerd. Thrigmopoeinae leven wijd verspreid in de tropische gebieden van Zuid- en West-India, al leven specifieke soorten vaak slechts in kleine delen van de bossen, zoals dit ook voor Haploclastus nilgirinus het geval is.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Haploclastus nilgirinus.

Subfamilie: Thrigmopoeinae.

Ook bekend als: Nilgiri dark mustard.

Gedateerde namen: /

World spider catalog

Type: Semi-boombewonende vogelspin. Vooral op jongere leeftijd houden de spinnen er een gravende levensstijl op na.

Categorie: Old world tarantula.

Brandharen: Nee.

Gif: Wellicht sterk. Afhankelijk van de locatie van de beet en de hoeveelheid gif dat werd toegediend, kan dit een zeer pijnlijke ervaring zijn. Op heden is er echter nog geen wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt.

Herkomst: Nilgiri gebergteWestern Ghats in Mahon-Daly, Savarimullay in Vandiperiyar, Travancore, KeralaIndia. Holotype vrouw is afkomstig uit het Nilgiri gebergte.

Lichaamslengte: ≤ 4-5cm.

Spanwijdte: ≤ 10-11cm.

Groeisnelheid: Snel.

Levensverwachting: Geen betrouwbare bron beschikbaar.

Gedrag: Defensief. Haploclastus nilgirinus is defensief en kan met momenten onvoorspelbaar uit de hoek komen. Bij gebrek aan een vluchtweg zal ze een dreigende houding aannemen en desgevallend bijten. De spin is erg schuchter en is in al haar pracht vooral ‘s nachts te bewonderen.

Seksueel dimorfisme: Ja. Hoewel ze beiden een ongeveer gelijkwaardige spanwijdte vertonen, zijn vrouwtjes zwaarder dan mannetjes. Daarenboven zijn de mannetjes lichter van kleur.

Toegankelijkheid (1/beginner, 10/expert): 8.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Haploclastus nilgirinus leeft in tropisch warm en vochtig gebied. Temperaturen stijgen vrijwel dagelijks tot 30°C met een significante luchtvochtigheid van april tot en met november. Neerslag en temperaturen durven significant te verschillen tussen het Oosten en het Westen. In Oost-Ghats minder valt er significant minder neerslag dan in West-Ghats. In de heuvels van West-Ghats zijn de temperaturen “frisser”, met maxima rond 30°C en ligt de luchtvochtigheid significant hoger ten gevolge van een grotere hoeveelheid neerslag en de nabijgelegen kustlijn. De moesson begin in West-Ghats rond juni en eindigt in september. Om van de hitte te vluchten zal de spin zich een stevig web bouwen. Door de grote hoeveelheid neerslag is de spin vaak genoodzaakt er een semi-boombewonende levensstijl op na te houden. Gaat u het terrarium geenszins oververhitten. (foto habitat Haploclastus spp.)

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 24-27°C (dag), 21-23°C (nacht).

Luchtvochtigheid: Dec-maa: 65-75%. Apr-nov: 80-85%.

Terrarium

Volwassen: LxBxH: 30x20x20. 3x spanwijdte in hoogte.

Kleiner dan volwassen: 3x spanwijdte in hoogte.

* Voorzie de mogelijkheid te graven en boombewonend te leven.

Substraat

Volwassen: 1x spanwijdte.

Kleiner dan volwassen: Min. 1-3x spanwijdte. Min. 10cm.

* Houd het substraat eerder vochtig.

* Haploclastus nilgirinus durft te graven, voornamelijk op jongere leeftijd. Voorzie deze mogelijkheid.

* De spin leeft gedurende 7-8 maanden in vochtig gebied. Let erop dat terraria met een hoge vochtigheidsgraad extra gevoelig zijn voor mijten en andere parasieten. Neem dus uw voorzorgen.

Klimaat

Vochtig seizoen: April, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november. In deze periode regent het minimaal 1 op 2 dagen.

Droog seizoen: Februari, maart.

Warmste maand: Mei.

Koudste maand: Juli, zij het dat maxima nog steeds boven 30°C uitkomen.

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Klik hier.

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

Informatie wordt later geüpdatet.

• Ga pas een 4-6 tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw alvorens tot de paring over te gaan. Ga ze echter niet vetmesten.


Volwassen man

Tibiaalhaken: Ja.

1.0 Haploclastus nilgirinus


IV. WIST U DAT…

• Pootpaar IV van Haploclastus nilgirinus korter is dan pootpare I en II?

• Stridulatiehaartjes zijn onregelmatig verdeeld over de maxilla van Haploclastus spp.? Hierin verschillen ze van Thrigmopoeus spp. die beschikken over regelmatig gerangschikte stridulatiehaartjes?

• Er maar weinig bekend is over Haploclatsus spp.?

• Het rugschild van Haploclastus nilgirinus ongeveer 1/4 langer dan breed, behoorlijk hoog en convex is?


V. LITERATUUR

• Histoire naturelle des araignées par Eugène Simon ancien président des sociétés entomologique et zoologique de France.

• Taxonomic change of two species in the genus Haploclastus Simon, 1892 (Araneae, Theraphosidae).

• Arthropods and their conservation in India.

Common names of South Asian theraphosid spiders.

• Over: Spinnen in de Western Ghats, India.


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Yvonne Kindl (flickr), Craig Mackay (flickr)