Monocentropus balfouri

Monocentropus balfouri

Monocentropus balfouri Pocock, 1897, ook wel de “Socotra island blue baboon” genoemd, is een door haar kleurenpatroon zeer opvallende vogelspin uit het eiland Socotra, deel uitmakend van de republiek Jemen. Hoezeer Monocentropus balfouri in haar gewone naam met baviaanspinnen gelinkt wordt, behoort ze tot de subfamilie van de Eumenophorinae en niet tot de subfamilie van de Harpactirinae. Vogelspinnen uit Afrika worden vaak echter standaard tot baviaanspin gedoopt, hetwelk verklaart waarom ze de naam draagt. De soort is erg in trek bij hobbyisten, daar ze het communaal in gevangenschap erg goed doen. Daarenboven werd Monocentropus balfouri in 2014 officieel uitgeroepen tot de mooiste vogelspin (bron). Meer dan 30 spinnen werden er beschreven, maar Atrophothele socotrana en Monocentropus balfouri zijn de enige endemische spinnensoorten uit Socotra die behoren tot de suborde van de Mygalomorphae. In 1999 en 2003 werden kleurvarianten van rood tot oranje aangetroffen. Hoezeer het uitzonderingen zijn, vergaan deze kleuren met de vervellingen tot ook zij eruit zien zoals op de foto.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Monocentropus balfouri.

Subfamilie: Eumenophorinae.

Nederlandse naam: /

Ook bekend als: Socotra island blue baboon.

Gedateerde namen: /

World spider catalog

Type: Bodembewonende vogelspin. Opportunistische graver.

Categorie: Old world tarantula. Deze spinnen zijn minder geschikt voor beginnende hobbyisten.

Brandharen: Nee.

Gif: Hoezeer de Aboriginals een erg groot respect uitdragen voor onze achtpotige vrienden (spinnen zouden een grote rol hebben gespeeld in het verbergen van de profeet Mohammed), zijn ze iets minder tolerant voor Monocentropus balfouri. Ze zijn ervan overtuigd dat het gif van de vogelspin zo sterk is dat ze een dromedaris om het leven kunnen brengen. De toxiciteit van het gif is nog aan onvoldoende testen onderworpen om er uitspraak over te doen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat het zo sterk is.

HerkomstSocotra, deel uitmakend van de republiek Jemen. De hoge mate van endemisme in Socotra is een resultaat van complete afzondering, hetwelk de hele archipel (Socotra, Abd-al-Kuri, Samha en Darsa) uiterst interessant maakt om bio-geografische en evolutionaire redenen. Sommige van de endemische soorten in het Haghier gebergte zijn wellicht de overblijfselen van de oude fauna en flora, daar de locatie volgens vele biologen niet meer overspoeld werd sinds het Mesozoïcum. Socotra werd om deze redenen opgenomen op de lijst van het werelderfgoed van Unesco.

Lichaamslengte: ≤ 6-7cm.

Spanwijdte: ≤ 17-18cm.

Gedrag: In eerste instantie wordt een vluchtweg geopteerd, hetwelk bij aanhoudende provocatie kan leiden tot een beet. De spin zal voorafgaand signalen geven aan de belager door een dreighouding aan te nemen en te striduleren. Vrouwtjes met een cocon slaan deze waarschuwingssignalen over en gaan onmiddellijk over tot de aanval. Heel interessant voor de hobbyist is het feit dat ze communaal gehouden kunnen worden. Voorzie een juiste hoeveelheid voedsel om kannibalisme te voorkomen. Ze zullen zich deels ingraven en bovengronds een heel mooi web produceren. De semi-sociale leefwijze van Monocentropus balfouri is erg uitzonderlijk voor een vogelspin. Soortgelijk gedrag werd reeds vastgesteld bij Ischnocolinae (Neoholothele spp., Heterothele spp.), Eumenophorinae (Hysterocrates spp.) en sommige soorten van het Poecilotheria-genus, al is de mate waarin de moeder zich ontfermt over haar jongen ongezien en uniek voor de soort.

Groeisnelheid: Traag.

Levensverwachting: Tot 10-14 jaar. Mannetjes sterven rond de 3-4 jaar.

Toegankelijkheid (1/beginner, 10/expert): 5.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Socotra heeft een steppe klimaat. Door zijn ligging in de Indische oceaan komen er overdag zo goed als geen temperatuursverschillen voor. Het hele jaar door schommelt de schaduwtemperatuur rond de 30°C, met hittegolven tot 37°C, hetwelk ‘s nachts tot 23-27°C en in hoger gelegen gebieden tot 10°C en minder kan afkoelen. De spinnen zullen zich echter beschutten tegen zowel hitte als koude door zich zowel onder- als bovengronds in te webben. De waargenomen temperatuur voor de spin in haar schuilplaats kan tijdens hittegolven oplopen tot 37°C. Dit zijn echter geen optimale omstandigheden voor de spin. Een andere bron vermeldt dat temperaturen kunnen verschillen met tientallen graden en dat de omgeving van extreem droog naar een intense moesson kan overslaan (2x/jaar, D. Lister). Dezelfde bron vermeldt een grotere hoeveelheid neerslag in hogere regionen, hetwelk in contrast staat met de bevindingen van Andrew M. Smith (die een regenbui als eerder uitzonderlijk bestempelt, maar een luchtvochtigheid tussen 70-85% in Zuid-Yemen vaststelde). Monocentropus balfouri is in de hogere gebieden (850m+) terug te vinden. Gaat u het terrarium dus niet overdreven verhitten.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 24-28°C (overdag), 20-24°C (nacht).

Luchtvochtigheid: 55-70%. De vochtigheid mag in juli en augustus sporadisch toenemen tot 70-85%.

* Een eerder droge omgeving betekent niet dat ze overleven zonder water. Besproei het web voldoende (elke 2-3 dagen).

Terrarium

Volwassen: LxBxH: 30x25x20. Min. 3x spanwijdte in oppervlakte. Opteer een groter terrarium indien u de spinnen communaal wenst te huisvesten.

Kleiner dan volwassen: Min. 3x spanwijdte in oppervlakte.

* Voorzie voldoende schuilplaatsen voor de spin(nen).

Substraat

Volwassen: Min. 1-1,5x lichaamslengte.

Kleiner dan volwassen: Minimaal 1-1,5x lichaamslengte.

* Maak het substraat niet te vochtig, maar eerder droog. 

Klimaat 

Vochtig seizoen: Geen. In juli en augustus kan het max. 1/3 dagen regenen.

Droog seizoen: Het hele jaar door.

Warmste maanden: Het hele jaar door 30°C (en meer).

Koudste maand: Geen. ‘s Nachts kunnen temperaturen afkoelen tot 10°C (en kouder).

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Klik hier.

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

Monocentropus balfouri laat zich doorgaans vrij vlot kweken. Mannetjes zijn initieel op hun hoede, maar niet meer te stoppen van zodra ze aan het copuleren zijn geslagen. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere interacties zijn tussen man en vrouw.

• Ga pas een 6-8 tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw alvorens tot de paring over te gaan. Ga ze echter niet vetmesten.

• Ongeveer 2 maanden na de paring zal de vrouw een eicocon maken, dewelke ze met veel overgave verdedigt. De kans is reëel dat ze zich een maand eerder volledig van de buitenwereld heeft afgesloten. Ontneem de cocon niet en behoud de omgevingsfactoren zoals hierboven beschreven. Opmerkelijk is dat de spiderlingen enkele maanden bij de moeder blijven, dewelke zich ontfermt over haar kleintjes. Ze vangt prooien voor haar spiderlingen. Kweekverslagen waarin de cocon of spiderlingen vroegtijdig van de moeder werden ontnomen, liepen allemaal slecht af.  Gaat u de spiderlingen dus best niet van de moeder scheiden, zolang ze “afhankelijk” zijn.


IV. WIST U DAT…

Monocentropus balfouri haar naam dankt aan Sir Bayley Balfour, een verzamelaar van het Monocentropus-genus.

• Verondersteld wordt dat Monocentropus balfouri in het wild na elke vervelling haar hol verlaat?

• Monocentropus balfouri zich in het wild soms tegoed doet aan schorpioenen en duizendpoten?


V. LITERATUUR

World’s prettiest tarantula takes best in show 2014.

• On a new genus and species of theraphosid spider from Serpent Island, Mauritius (Araneae, Theraphosidae, Eumenophorinae)

Monocentropus balfouri, door Dave Lister (over de profeet).

Spiders of Socotra archipelago.

• Over de blauwe kleur: Blue reflectance in tarantulas is evolutionarily conserved despite nanostructural diversity.


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Yvonne Kindl (flickr)