Poecilotheria metallica

Poecilotheria metallica

Poecilotheria metallica Pocock, 1899, ook wel de “Gooty sapphire ornamental”, “Metallic blue ornamental” of “Gooty tarantula” genoemd, is een tot de verbeelding sprekende vogelspin uit Zuidoost India. Gooty is de plaats waar de spin voor het eerst werd ontdekt, zij het dat houttransport hier wellicht een sterke invloed in heeft gehad. 102 jaar later werd ze in 2001 herontdekt in de dichtbegroeide wouden tussen Nandyal en Giddalur. Het Poecilotheria-genus is uitgerust met zeer opvallende kleuren en markeringen, zij het dat menig hobbyist de felblauwe Poecilotheria metallica als 1 van de paradepaardjes in de hobby beschouwt. De spin is fel gegeerd bij hobbyisten en aan de lopende band naar Europa en Amerika gesmokkeld. Dit in combinatie met een inkrimpend leefgebied, maakt dat de spin lokaal een bedreigde diersoort is (bron). Koop om deze reden geen import door wildvang, maar enkel nakweek van hobbyisten. Intrigerend aan het genus is evenwel de typische houding, zoals zichtbaar op de foto.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

“Het leefgebied waar de spin vandaan komt is bijna volledig verloren gegaan ten gevolge van ontbossing. Het gebied staat onder een immense druk van de plaatselijke bevolking, daar deze zich het gebied volledig hebben toegeëigend.” Lees meer.

Wetenschappelijke naam: Poecilotheria metallica.

Subfamilie: Selenocosmiinae – Poecilotheriini.

Nederlandse naam: /

Ook bekend als: Gooty sapphire ornamental, Metallic blue ornamental, Gooty tarantula.

Gedateerde namen: /

World spider catalog

Type: Boombewonende vogelspin.

Categorie: Old world tarantula.

Brandharen: Nee.

Gif: “Sterk.” Afhankelijk van de locatie van de beet en de hoeveelheid gif dat werd toegediend, kan dit een zeer pijnlijke ervaring zijn. Meer info, zie V. Literatuur. 

Herkomst: Zuidoost India (Andhra Pradesh, in het bosreservaat tussen Nandyal en Giddalur).

Lichaamslengte: ≤ 6cm.

Spanwijdte: ≤ 20cm.

Gedrag: Het Poecilotheria-genus staat erom bekend even mooi als potentieel gevaarlijk te zijn. In eerste instantie zal de vluchtweg worden gekozen, zij het dat bij aanhoudende provocatie geen waarschuwing zal worden gegeven alvorens te bijten. De beten zijn erg pijnlijk en kunnen resulteren in een ziekenhuisopname. De soort creëert een asymmetrisch tunnelweb en zijn vooral ‘s nachts te bewonderen. Heel interessant voor de hobbyist is het feit dat ze communaal gehouden kunnen worden. Voorzie een juiste hoeveelheid voedsel om kannibalisme te voorkomen.

Groeisnelheid: Snel.

Levensverwachting: Vrouwtjes kunnen tot 12 jaar worden. De uitzondering behaalt een leeftijd tot 15 jaar. Mannetjes worden tot 3/4 jaar oud.

Toegankelijkheid (1/beginner, 10/expert): 10.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Poecilotheria metallica leeft in tropisch vochtig en warm gebied. Temperaturen komen vrijwel dagelijks rond de 30°C uit, met hittegolven boven 35°C in mei en juni. Houdt u er echter rekening mee dat de spin zich in haar natuurlijke habitat in boomspleten, holle takken en tussen bladeren beschut tegen deze brandende zon. Gaat u het terrarium dus best niet overdreven verhitten. Stortvloeden zijn ook niet vreemd voor de regio. Een met momenten heel erg vochtig terrarium kan dus best.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 25-29°C (dag), 21-24°C (nacht).

Luchtvochtigheid: 70-80%.

Terrarium

Volwassen: LxBxH: 20x20x50. 2,5-3x spanwijdte in hoogte.

Kleiner dan volwassen: 2,5x spanwijdte in hoogte.

Substraat

Volwassen: 1x lichaamslengte.

Kleiner dan volwassen: 1x lichaamslengte.

* De spin leeft in vochtig gebied. Let erop dat terraria met een hoge vochtigheidsgraad extra gevoelig zijn voor mijten en andere parasieten. Neem dus uw voorzorgen.

Klimaat

Vochtig seizoen: Juli, augustus, september, oktober, november.

Droog seizoen: Januari, februari, maart, april, mei.

Warmste maanden: Mei, juni.

Koudste maanden: November, december, januari. Verstaat u echter dat “koud” voor de regio 25°C is.

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Klik hier.

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


Hoe kan ik Poecilotheria spp. ventraal van elkaar onderscheiden?

Klik hier of op de foto voor hoge resolutie. Klik hier voor een soortgelijke afbeelding, met Poecilotheria rajaei.

Poecilotheria spp. ventral

© mygale.de | poeci1.de


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

In acht genomen dat man en vrouw soms als koppel in hetzelfde terrarium worden gehouden, verloopt de kweek bij het Poecilotheria-genus doorgaans relatief vlot. Zorg ervoor dat het terrarium op het moment van de paring behoorlijk vochtig is en laat het uitdrogen van zodra de paring achter de rug is. Scheid het koppel en voer de vochtigheidsgraad stelselmatig op van zodra u 4 tot 8 weken na de paring de cocon heeft opgemerkt.

• Ga pas een 4-6-tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw alvorens tot de paring over te gaan. Ga ze echter niet vetmesten.

• Voorzie meerdere schuilplaatsen in het terrarium voor de man.

• Laat de man niet bij het vrouwtje indien zij erg defensief reageert op zijn aanwezigheid. Probeer desgevallend enkele dagen nadien nog eens, nadat u de vrouw nogmaals gevoed heeft. Verschillende hobbyisten dekken na een goed ontvangst van de man door de vrouw het terrarium gedurende 1 maand af met een zwart doek.

• Plan de paring aan het einde van het vochtige seizoen. Van zodra u de vrouw in omvang ziet toenemen, laat u de luchtvochtigheid best dalen en het substraat uitdrogen, terwijl temperatuur (minder belangrijk) naar 22/23°C daalt. Voer 4-6 weken nadien de omgevingsfactoren weer op. Dit kan de vrouw de aanzet geven om over te gaan tot het maken van haar cocon. Let wel: De dame kan lange tijd op zich laten wachten. In sommige gevallen bleef de vrouw nog (enkele) maand(en) in haar schuilplaats zonder een cocon te maken.

• Stoor de vrouw geenszins van zodra u de cocon verwacht.

• 4-6 maanden na de paring (en in vele gevallen zelfs langer) zal de vrouw overgaan tot het maken van de cocon. Ontneem de cocon, indien gewenst, 5 weken later. Bewaar de eieren in de incubator bij een luchtvochtigheid van 80-90% en een temperatuur van 25-29°C.

• Kannibalisme kan optreden tussen het 2e en 3e nymfenstadium, zij het dat de hoeveelheid gesneuvelden beperkt blijft. Vele kwekers kiezen er dus voor om de kleintjes in kleine groepen samen te houden.


IV. WIST U DAT… 

• “Gooty” in haar volksnaam wellicht niet correct is? Hoezeer de spin er voor het eerst ontdekt werd, is ze een eeuw nadien énkel in het afgelegen gebied tussen Nandyal en Giddalur aangetroffen. Het houttransport van Centraaloost Azië naar Gooty heeft hier hoogst waarschijnlijk erg veel mee te maken.

Poecilotheria een samenstelling is van het Griekse “poikilos” (gevlekt) en “therion” (wild beest). U bent gewaarschuwd (bron).

• Men in de hobby spreekt over “poecies”?


V. LITERATUUR

Pharmacological analysis of Poecilotheria spider venoms in mice provides clues for human treatment (2017).

• A verified spider bite and a review of the literature confirm Indian ornamental tree spiders (Poecilotheria species) as underestimated theraphosids of medical importance.

The genus Poecilotheria: Its habbits, history and species.

• Over de blauwe kleur: Blue reflectance in tarantulas is evolutionarily conserved despite nanostructural diversity.


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Julian Kamzol (website, flickr)

• Patrick Meyer (website)