Theraphosa blondi

Theraphosa blondi

Theraphosa blondi (Latreille, 1804), ook bekend als de “Goliathvogelspin” is een door haar grootte zeer opvallende vogelspin uit Brazilië, Frans-Guyana, Suriname en Venezuela. De spin werd in 1804 voor het eerst beschreven als “Mygale blondii“, waarna ze werd gecategoriseerd in het Theraphosa-genus door Thorell in 1870. 33 jaar later, in 1903, veranderde “blondii” plots in “leblondi”, hetwelk je nog af en toe ziet verschijnen. Theraphosa blondi staat erom gekend de grootste spin ter wereld te zijn, zij het dat dit met Heteropoda maxima (geen vogelspin) en de Boliviaanse Pamphobeteus antinous in het achterhoofd niet helemaal correct is. Mede door deze status is ze fel gegeerd bij hobbyisten. Ten gevolge van een moeizaam kweekproces, is Theraphosa blondi echter erg moeilijk te verkrijgen. Theraphosa stirmi daarentegen is een look-alike uit hetzelfde gebied als Theraphosa blondi. Verschillen tussen beide soorten zijn moeilijk vast te stellen met het ongetrainde oog. Daar kweekprojecten vaker succesvol zijn, is Theraphosa stirmi goedkoper, zij het dat je ze in reptielenwinkels vaak valselijk te koop ziet staan als Theraphosa blondi. Koop uw Theraphosa blondi daarom bij een vertrouwd kweker en let goed op de verschillen tussen beide soorten alvorens tot de koop over te gaan.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Theraphosa blondi.

Subfamilie: Theraphosinae.

Nederlandse naam: Goliathvogelspin.

Ook bekend als: Goliath birdeater.

Gedateerde namenMygale blondii Latreille, 1804, Theraphosa blondii Thorell, 1870, Theraphosa leblondi Simon, 1903.

World spider catalog

Type: Bodembewonende vogelspin. Opportunistische graver.

Categoriey: New world tarantula. De brandharen van Theraphosa blondi zijn opvallend sterk tegen zoogdieren.

Brandharen: Ja, type III (abdomen).

Gif: Wellicht zwak. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt.

Herkomst: Noord-Brazilië, Frans-GuyanaGuyana, Suriname, Zuid-Venezuela.

Lichaamslengte: ≤ 10-11cm.

Spanwijdte: ≤ 28 cm.

Groeisnelheid: Relatief snel. Spiderlingen hebben een opvallend grootte van 1,5cm lichaamslengte.

Levensverwachting: Vrouwtjes kunnen tot 25 jaar worden. Mannetjes leven 3-6 jaar.

Gedrag: Nerveuze bombardeerder. De spin aarzelt niet om bij verstoring haar brandharen af te werpen en in dreighouding te gaan striduleren. De brandharen van Theraphosa blondi zijn opmerkelijk sterk, vooral in de ogen en/of bij inademing. Naarmate de spin ouder wordt, wordt ze rustiger. Overdag laten ze zich niet opmerken, maar ‘s nachts zijn ze te bewonderen aan de ingang van hun schuilplaats.

Toegankelijkheid (1/beginner: 10/expert): 7.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Theraphosa blondi leeft in tropisch vochtig en warm gebied. De spin is gehuisvest in de tropische regenwouden van Zuid-Amerika. Temperaturen klimmen er vrijwel dagelijks tot 30°C en de luchtvochtigheid is er erg hoog, maar… De hoge bomen blokkeren de weg van zowel zonlicht als warmte naar de ondergrond. Om deze reden zijn de lokale omgevingsfactoren voor de spin verschillend dan wat klimaatdata ons vertellen. Daarenboven is Theraphosa blondi erg vaak terug te vinden op hellingen in bergachtig gebied in holen die tot 1,5m diepte kunnen oplopen. Alweer een manier van de spin om nog koeler en vochtiger gebied op te zoeken. Gelieve niet de traditionele fout te maken uw Theraphosa blondi te huisvesten in oververhit nat gebied.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 18-22°C (dag), 18-20°C (nacht).

Luchtvochtigheid: 80-85%+.

* Een te droge huisvesting kan problemen veroorzaken tijdens het vervellingsproces. Optimale omgevingsfactoren zijn noodzakelijk voor haar overleving.

* In een té natte omgeving met weinig ventilatie kan er zich schimmelvorming voordoen in het terrarium, maar ook op de spin zelf. Dit kan de dood van uw spin betekenen. Besproei het terrarium dagelijks 1x (soms 2x) per dag.

* Mannetjes worden vaak enkele graden kouder gehouden dan de vrouwtjes (max. 20°C).

Terrarium

Volwassen: LxWxH: 60x40x40. Min. 4-5x spanwijdte in oppervlakte.

Kleiner dan volwassen: Min. 4x spanwijdte in oppervlakte.

* Om de vochtigheidsgraad in het terrarium hoog te houden, kun je onder het substraat enkele laagjes (afgerond) grind leggen, opgevuld met water. Dit is belangrijk voor het welzijn en de overleving van de spin. Let wel dat een hoge vochtigheidsgraad extra gevoelig is voor mijten en andere parasieten. Neem dus uw voorzorgen.

Substraat

Volwassen: 0,75-1x span width.

Kleiner dan volwassen: Min. 0,75-1x spanwijdte.

* De spin graaft in haar natuurlijke habitat. Ontneem haar deze mogelijkheid niet in uw terrarium.

* Het abdomen van de spin kan heel groot worden. Elke val kan fataal zijn. Beperk best de klimmogelijkheden van de spin door de vrije ruimte tussen substraat en plafond te beperken tot maximaal 20cm.

Klimaat

Leest u vooral ook heel aandachtig de introductie onder “Informatie voor houders”.

Vochtig seizoen: April, mei, juni, juli, augustus, november, december, januari.

Droog seizoen: Geen.

Warmste maand: Oktober, november.

Koudste maand: Geen. De temperaturen liggen vaak tegen de 30°C aan.

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Klik hier.

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


Verschillen in het Theraphosa-genus (kijk ook: Anatomie)

Theraphosa blondi

• Haren op de patella en daaronder.

• Haren aan de onderzijde van de femura.

• Gifkaken en giftanden zijn relatief “kort”. Hierdoor is ook het carapax platter.

• Volwassen mannen hebben geen tibiaalhaken.

• Spiderlings en juveniles hebben bruine tarsi.

• Spiderlingen hebben donkere pedipalpen.

• …

Theraphosa stirmi

• Geen haren op de patella. De eerste haren laten zich aan de poten opmerken vanaf de tibiae.

• Geen haren aan de onderzijde van de femura.

• Gifkaken en giftanden zijn groter en bijgevolg het carapax minder “plat” dan bij Theraphosa blondi.

• Volwassen mannen hebben geen tibiaalhaken.

• Spiderlingen en juveniles hebben 4 blonde/roze tarsi.

• Spiderlingen hebben donkere pedipalpen.

• …

Theraphosa apophysis

• Opmerkelijk veel haar, voornamelijk aan de onderzijde van de poten.

• Roos-/roodachtige tint.

• Volwassen mannen beschikken over tibiaalhaken.

• Spiderlingen en juveniles hebben 8 blonde-/roze(re) tarsi.

• …

Verschillen in het Theraphosa-genus


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

Paringen bij Theraphosa blondi lopen niet altijd van een leien dakje, al is de man die na de paring als maaltijd voor de vrouw dient de uitzondering. Desalniettemin zal de aanwezigheid van de man de vrouw met momenten erg agressief uit de hoek laten komen. Zet ze dus niet samen in 1 terrarium zonder aanwezig te blijven. Het succes blijft vaak uit door veel te hoge temperaturen. Bijgevolg gaat de spin haar cocon opeten of gaat de cocon beginnen rotten. Desalniettemin is een hoge luchtvochtigheid, een goede ventilatie en meer dan voldoende substraat (voor een groot hol) noodzakelijk voor een succesvolle kweek.

• Ga pas een 4-6-tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw, maar gaat u ze niet vetmesten. De uitzondering bevestigt de regel, maar… Hoe vetter de vrouw, hoe minder spiderlingen.

• Bewaar een temperatuur tussen 16-18°C voor 4-5 weken na de paring. Laat het substraat semi-uitdrogen (niet teveel, daar dit niet gezond is voor Theraphosa blondi), maar houd de luchtvochtigheid op peil door dagelijks een tikkeltje te sproeien.

• Prikkel de dame een 4-5-tal weken na de paring door het substraat vochtiger te maken en de luchtvochtigheid door 2x/dag te sproeien (85%+) op te voeren. Breng de temperatuur naar 23-26°C.

• 6 tot 7 weken na het maken van de cocon, kunnen er tot 50 spiderlingen tevoorschijn komen. Ontneem de cocon niet, tenzij dat noodzakelijk is.

• Kijk erop toe dat de vrouw na de paring alle rust krijgt die ze nodig heeft.


IV. WIST U DAT… 

• Theraphosa blondi werd genoemd naar de koperplaat van Maria Sibylla Merian uit 1705?

• Mama Theraphosa blondi relatief lang voor haar kindjes zorgt?

• Theraphosa blondi reeds in het Guiness book of world records is verschenen als “‘s werelds grootste vogelspin” (Venezuela, 1965 en 1998, 28cm, 170g)?

• Het dieet van een Theraphosa blondi in haar natuurlijke habitat omwille van haar grootte kan verschillen van andere vogelspinnen? Ze rijgen wel eens vaker een kikker, hagedis, vleermuis of ratje aan de tanden. Snoei in de hobbykamer echter aanzienlijk in dit “dieet”. U bent verantwoordelijk voor een gebalanceerd en gezond voedingspatroon.


V. LITERATUUR

Life history of Goliath birdeaters – Theraphosa apophysis and Theraphosa blondi (Araneae, Theraphosidae, Theraphosinae).

Laboratory culture techniques for the Goliath tarantula Theraphosa blondi (Latreille, 1804) and the Mexican red knee tarantula, Brachypelma smithi (Araneae, Theraphosidae).


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Michael Wesemann (website) / Samuel Spreuwers (website, facebookpagina) / Tobias Brucki (facebookpagina)

5 thoughts on “Theraphosa blondi

  1. Hey Jovan.
   As far as I know H. Kahlenberg sold them about a year ago.
   Tarantulas Bristol sells them nowadays.

   Kind regards,
   Dennis.

 1. Hello, I am searching for captive bred true t. blondi & t. apophysis. Please let me know the availability on them. Thanks, Kirk

 2. What is the divot in the top-center of the cephalothorax of t. Blondi?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.