Theraphosa stirmi

Theraphosa stirmi

Theraphosa stirmi Rudloff&Weinmann, 2010, ook wel de “Burgundy goliath birdeater” genoemd, is een door haar grootte zeer opvallende vogelspin uit Guyana. Ze lijkt heel erg op Theraphosa blondi, met dat verschil dat Theraphosa stirmi gemakkelijker te vinden en daarmee goedkoper is. Naarmate de spin ouder wordt, wordt ze rustiger en laat ze zichzelf vaker opmerken in het terrarium. Spinnen die de naam “Theraphosa” dragen, behoren tot de grootste vogelspinnen die bekend zijn.


ATTENTIE: Onderstaande informatie is verschillend aan vrijwel elke andere caresheet op het internet. Theraphosa stirmi wordt, in onze opinie, vaak veel te warm gehuisvest.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Theraphosa stirmi.

Subfamilie: Theraphosinae.

Nederlandse naam: Guyaanse goliathvogelspin.

Ook bekend als: Burgundy goliath birdeater.

Gedateerde naam: /

World spider catalog

Type: Bodembewonende vogelspin. Opportunistische graver.

Categorie: New world tarantula.

Brandharen: Ja, type III (abdomen).

Gif: Wellicht zwak. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt.

Herkomst: Zuidoost-GuyanaUpper Takutu – Upper Essequibo, Takutu rivier.

Lichaamslengte: ≤ 10cm.

Spanwijdte: ≤ 28 cm.

Groeisnelheid: Relatief snel. De spiderlingen hebben een opmerkelijke lichaamslengte tot wel 1,5cm.

Levensverwachting: Vrouwtjes kunnen tot 20 jaar worden. Mannetjes leven 3 tot 5 jaar.

Gedrag: Nerveuze bombardeerder. De spin aarzelt niet om bij verstoring haar brandharen af te werpen en in dreighouding te gaan striduleren. De brandharen van Theraphosa stirmi zijn opmerkelijk sterk, vooral in de ogen en/of bij inademing. Naarmate de spin ouder wordt, wordt ze rustiger. Overdag laten ze zich niet opmerken, maar ‘s nachts zijn ze vrijwel altijd op de dool.

Toegankelijkheid (1/beginner: 10/expert): 7.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Theraphosa stirmi leeft in tropisch vochtig en warm gebied. De spin is gehuisvest in de tropische regenwouden van Zuid-Amerika. Temperaturen klimmen er vrijwel dagelijks tot 30°C en de luchtvochtigheid is er erg hoog, maar… De hoge bomen blokkeren de weg van zowel zonlicht als warmte naar de ondergrond. Om deze reden zijn de lokale omgevingsfactoren voor de spin verschillend dan wat klimaatdata ons vertellen. Daarenboven is Theraphosa stirmi erg vaak terug te vinden op hellingen in bergachtig gebied in holen die tot 1,5m diepte kunnen oplopen. Alweer een manier van de spin om nog koeler en vochtiger gebied op te zoeken. Gelieve niet de traditionele fout te maken uw Theraphosa stirmi te huisvesten in oververhit nat gebied.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 18-22°C (dag), 18-20°C (nacht).

Luchtvochtigheid: 80-85%+.

* Een te droge huisvesting kan problemen veroorzaken tijdens het vervellingsproces. Optimale omgevingsfactoren zijn noodzakelijk voor haar overleving.

* In een té natte omgeving met weinig ventilatie kan er zich schimmelvorming voordoen in het terrarium, maar ook op de spin zelf. Dit kan de dood van uw spin betekenen. Besproei het terrarium dagelijks 1x (soms 2x) per dag.

* Mannetjes worden vaak enkele graden kouder gehouden dan de vrouwtjes (max. 20°C).

Terrarium

Volwassen: LxBxH: 60x40x40. Min. 4-5x spanwijdte in oppervlakte.

Kleiner dan volwassen: 4x spanwijdte in oppervlakte.

* Om de vochtigheidsgraad in het terrarium hoog te houden, kun je onder het substraat enkele laagjes (afgerond) grind leggen, opgevuld met water. Dit is belangrijk voor het welzijn en de overleving van de spin. Besproei het terrarium dagelijks 1x (soms 2x) per dag. Let wel dat een hoge vochtigheidsgraad extra gevoelig is voor mijten en andere parasieten. Neem dus uw voorzorgen.

Substraat

Volwassen: 1x spanwijdte.

Kleiner dan volwassen: Min. 0,75-1x spanwijdte.

* De spin graaft in haar natuurlijke habitat. Ontneem haar deze mogelijkheid niet in uw terrarium. Veel substraat is noodzakelijk voor een succesvolle kweek.

* Het abdomen van de spin kan heel groot worden. Elke val kan fataal zijn. Beperk best de klimmogelijkheden van de spin door de vrije ruimte tussen substraat en plafond te beperken tot maximaal 20cm.

Klimaat

Leest u vooral ook heel aandachtig de introductie onder “Informatie voor houders”.

Vochtig seizoen: April, mei, juni, juli, augustus, november, december, januari.

Droog seizoen: Geen. Wel is er opvallend minder neerslag in februari-maart en augustus-oktober.

Warmste maanden: Oktober, november.

Koudste maand: Geen. De temperaturen liggen vaak tegen de 30°C aan.

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Klik hier of hier (Kumaka).

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


Verschillen in het Theraphosa-genus (kijk ook: Anatomie)

Theraphosa blondi

• Haren op de patella en daaronder.

• Haren aan de onderzijde van de femura.

• Gifkaken en giftanden zijn relatief “kort”. Hierdoor is ook het carapax platter.

• Volwassen mannen hebben geen tibiaalhaken.

• Spiderlings en juveniles hebben bruine tarsi.

• Spiderlingen hebben donkere pedipalpen.

• …

Theraphosa stirmi

• Geen haren op de patella. De eerste haren laten zich aan de poten opmerken vanaf de tibiae.

• Geen haren aan de onderzijde van de femura.

• Gifkaken en giftanden zijn groter en bijgevolg het carapax minder “plat” dan bij Theraphosa blondi.

• Volwassen mannen hebben geen tibiaalhaken.

• Spiderlingen en juveniles hebben 4 blonde/roze tarsi.

• Spiderlingen hebben donkere pedipalpen.

• …

Theraphosa apophysis

• Opmerkelijk veel haar, voornamelijk aan de onderzijde van de poten.

• Roos-/roodachtige tint.

• Volwassen mannen beschikken over tibiaalhaken.

• Spiderlingen en juveniles hebben 8 blonde-/roze(re) tarsi.

• …

Verschillen in het Theraphosa-genus


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

Paringen bij Theraphosa stirmi lopen niet altijd van een leien dakje, al is de man die na de paring als maaltijd voor de vrouw dient de uitzondering. Desalniettemin zal de aanwezigheid van de man de vrouw met momenten erg agressief uit de hoek laten komen. Zet ze dus niet samen in 1 terrarium zonder aanwezig te blijven. Het succes blijft vaak uit door veel te hoge temperaturen. Bijgevolg gaat de spin haar cocon opeten of gaat de cocon beginnen rotten. Desalniettemin is een hoge luchtvochtigheid, een goede ventilatie en meer dan voldoende substraat (voor een groot hol) noodzakelijk voor een succesvolle kweekKweekverslag 1. Kweekverslag 2. Kweekverslag 3.

• Ga pas een 4-6-tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw, maar gaat u ze niet vetmesten. De uitzondering bevestigt de regel, maar… Hoe vetter de vrouw, hoe minder spiderlingen.

• Bewaar een temperatuur tussen 16-18°C voor 4-5 weken na de paring. Laat het substraat semi-uitdrogen (niet teveel, daar dit niet gezond is voor Theraphosa stirmi), maar houd de luchtvochtigheid op peil door dagelijks een tikkeltje te sproeien.

• Prikkel de dame een 4-5-tal weken na de paring door het substraat vochtiger te maken en de luchtvochtigheid door 2x/dag te sproeien (85%+) op te voeren. Breng de temperatuur naar 23-26°C.

• 6 tot 7 weken na het maken van de cocon, kunnen er tot 50 spiderlingen tevoorschijn komen. Ontneem de cocon niet, tenzij dat noodzakelijk is.

• Kijk erop toe dat de vrouw na de paring alle rust krijgt die ze nodig heeft.


IV. WIST U DAT… 

• “stirmi” in de naam verwijst naar Andreas Stirm, een kweker die zowel holotype en paratype I wist te leveren.

• Spinnen van het Theraphosa-genus nooit hoger dan 1000m boven zeeniveau te vinden zijn?

Theraphosa stirmi, indien slecht gehuisvest, problemen kan hebben bij het vervellen? Optimale omgevingsfactoren zijn noodzakelijk voor haar overleving.

• Het dieet van een Theraphosa stirmi in haar natuurlijke habitat omwille van haar grootte kan verschillen van andere vogelspinnen? Ze rijgen wel eens vaker een kikker, hagedis, vleermuis of ratje aan de tanden. Snoei in de hobbykamer echter aanzienlijk in dit “dieet”. U bent verantwoordelijk voor een gebalanceerd en gezond voedingspatroon.


V. COPYRIGHT

Onze speciale dank gaat uit naar een zeer vertrouwelijk en succesvol kweker van Theraphosa stirmi die ons veel van bovenstaande informatie heeft toevertrouwd.

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Allan Hopkins (flickr) / Samuel Spreuwers (website, facebookpagina) / Tobias Brucki (facebookpagina)

2 thoughts on “Theraphosa stirmi

  1. I find this article to be very informative. I’m wondering if I can get “more” information about this magnificent species if possible. I’ll be having a spiderling soon. Hoping for a positive response. Thank you and have a great day!

    1. Hey Van Valmoria. All important information is on the page. Feel free to pass by once in a while. Pages are sometimes updated with new information. Good luck with one of the giants. I recommend you to use gloves and sleeves cleaning the cage. The setae are quite annoying 🙂

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.