Anatomie

Er kan veel geschreven worden over de anatomie van vogelspinnen. Samengevat is het echter vooral belangrijk te weten dat de familie van de vogelspinnen, naast hun opmerkelijke grootte en beharing, verschillen van andere spinnengroepen door de naar voren gerichte stand van de gifkaken. Sommige vogelspinnen zullen echter niet veel groter worden dan onze fel gevreesde huisspin (Tmesiphantes mirim sp. nov. is met een lichaamslengte van 5,5mm op heden de kleinste vogelspin die we kennen). Verder hebben vogelspinnen relatief kleine ogen, 2 paar boeklongen en 2 paar spintepels. Hoewel ze allemaal tot de familie van de theraphosidae -vogelspinnen- behoren, verschillen de spinnen ook onderling van elkaar. Afhankelijk van deze verschillen worden de spinnen benoemd en in subfamilies onderverdeeld.

Bovenaanzicht

Anatomie-vogelspin-Psalmopoeus-irminia-1

1. Spinneretten en (niet zichtbaar) spintepels

2. Achterlijf (opisthosoma, abdomen)

3. Thorax groeven

4. Cephalothorax met aan de rugzijde het rugschild (carapax)

5. Oogheuvel (ocular tubercle) met 4 ogenparen en clypeus

6. Gifkaken (cheliceren) met giftanden

7. Tasters (pedipalpen). Bij vrouwtjes zijn deze afgerond, terwijl bij volwassen mannetjes bulbussen te zien zijn. Deze dienen als oplsagplaats voor het sperma.

8. Dijring (trochanter)

9. Dij (femur)

10. Knie (patella)

11. Scheen (tibia)

12. Middenvoet (metatarsus)

13. Voet (tarsus)

Onderaanzicht

Anatomie-vogelspin-Brachypelma-Boehmei-onderkant-2

A. Achterste paar boeklongen

B. Voorste paar boeklongen

C. Heup (coxa)

D. Spieraanhechtingsplaats binnenin (sigillum)

E. Bovenste monddelen (maxilla, rustplaats voor de giftanden)

F. Giftanden

G. Onderste monddelen (labium)

H. Cephalothorax met aan de buikzijde het borstschild (sternum)

I. Geslachtsopening (vrouw: spermatheca, man: epiandrous fusillae)

J. Spintepels en (niet zichtbaar) spinneretten

K. Scopula pads (scopulae)

Doorsnede

Houdt u in het achterhoofd dat onderstaande foto een doorsnede is van een spin en niet van een vogelspin. De verschillen zoals in de inleiding beschreven zijn hier dus niet zichtbaar (foto © bron).

1148px-Spider_internal_anatomy-en.svg