CITES

Daar we fervente liefhebbers zijn van exotische dieren, zijn we ontegensprekelijk ook verbonden aan een paar regels. Zo moeten we ons niet alleen op de hoogte zijn van een goede huishouding, maar worden we ook geacht een goede administratie bij te houden. CITES, de ‘Convention of International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora’, onderwerpt de internationale handel van bepaalde soorten aan een zekere vorm van controle. Alle import en export van deze soorten moet geautoriseerd worden door een systeem van vergunningen. De soorten die worden opgenomen in het CITES verdrag staan opgelijst in Appendixen naargelang de graad waarin protectie gevraagd wordt.

Is mijn vogelspin beschermd door CITES en zoja, op welk niveau?

Om deze vraag degelijk te kunnen beantwoorden, verwijzen we u graag door naar Species+ waar je in de tekstbox de wetenschappelijke naam van de vogelspin typt. Een wetenschappelijke naam begint altijd met het genus, gevolgd door de naam van de spin. Als uw spin behoort tot het genus Brachypelma en de naam boehmei draagt, dan is de wetenschappelijke naam van deze spin Brachypelma boehmei. Indien de naam niet werd gevonden en correct gespeld werd, is de spin niet beschermd door CITES. Klik hier voor een rechtstreekse link naar alle vogelspinnen die beschermd worden door CITES.

De appendix waarin de spin staat opgelijst, bepaalt de bescherming van de spin op internationaal niveau. Alle organismen die werden opgenomen in appendix I verdienen hoogste bescherming. In de Europese Unie is de lijst onderverdeeld in 4 bijlagen (A, B, C en D).

Appendix I, bijlage A: Omvat organismen die met uitsterven bedreigd zijn.

1. Een invoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van invoer is vereist.

2. Een uitvoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van uitvoer of wederuitvoer is vereist.

* EU-certificaat vereist.

Appendix II, bijlage B: Omvat organismen die niet onmiddellijk met uitsterven bedreigd zijn, maar wel extra gecontroleerd en dus ook beschermd worden.

1. Een uitvoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van uitvoer of wederuitvoer is vereist.

2. Levende organismen moeten dusdanig worden vervoerd dat het risico op verwonding, gezondheidsschade of malafide praktijken wordt geminimaliseerd.

3. Een invoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van invoer is niet vereist, tenzij het land hier specifiek om vraagt.

* EU-certificaat vereist als je de legale herkomst niet kunt aantonen.

Appendix III, bijlage C: Omvat dieren die beschermd zijn in op zijn minst 1 land dat hulp heeft gevraagd aan CITES om de handel te controleren.

1. Een uitvoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van uitvoer of wederuitvoer is vereist als het land het organisme in Appendix III heeft opgenomen.

2. Een herkomstcertificaat van de daartoe bevoegde instantie van het land van uitvoer of wederuitvoer is vereist als het land het organisme niet in Appendix III heeft opgenomen.

3. Een wederuitvoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van wederuitvoer is vereist.

* Geen EU-certificaat vereist.

Bijlage D: Omvat organismen die niet worden beschermd door CITES, maar voor dewelke de handel moet worden geregistreerd.

* Geen EU-certificaat vereist.

In welke gevallen zijn EU-certificaten verplicht?  

Indien dieren beschermd worden door CITES is een EU-certificaat verplicht in de volgende gevallen.

1. Bij koop en verkoop.

2. Bij schenking, ruil of huur.

3. Bij vervoer van organismen uit Appendix I, bijlage A met oorsprongcode W (wild), F1 (eerste generatie van in gevangenschap gekweekte organismen) of U (onbekend).

* Houd u in het achterhoofd dat elke transactie door CITES als een commerciële activiteit wordt aanzien, ook al was er geen geld mee gemoeid.

* Als je CITES-certificaten zou wensen aan te vragen voor uw vogelspinnen uit Appendix II, bijlage B dan zal er u wellicht een kopie van de EU-certificaten en/of import-/exportcertificaten van de ouders van de vogelspin gevraagd worden, evenals een kopie van uw administratie, bewijs van aankoop, overdrachtsverklaringen en bewijs dat je het dier op een legale manier hebt verkregen.

Sommige vogelspinnen staan in Appendix II, bijlage B. Oei, wat nu?

Ik wil een vogelspin van Brazilië naar België overbrengen…

1. Uitvoervergunning van Brazilië vereist.

2. Invoervergunning van België vereist, als dit in de wet werd opgenomen.

3. Desgevallend een overdrachtsverklaring.

Ik wil een spin in Nederland kopen, maar ik woon in Duitsland… 

1. In gevangenschap gekweekt: Overdrachtsverklaring vereist.

2. Wildvang: Overdrachtsverklaring + kopieën van zowel invoer- als uitvoervergunning vereist, als dit in de wet werd opgenomen.

Ik wil mijn vriend, woonachtig in Azië, helpen met de opgroei van in gevangenschap gekweekte spiderlingen… 

1. Invoer- en uitvoervergunning vereist, als dit in de wet werd opgenomen.

2. Overdrachtsverklaring.

3. Indien het een eerste generatie nakweek van wildvang betreft, is ook een EU-certificaat van de ouders verplicht.

Overdrachtsverklaring (klik op de foto om pdf te downloaden)

Op de overdrachtsverklaring moeten de contactgegevens en handtekening voor akkoord van zowel koper als verkoper verwerkt staan, evenals datum en locatie, aantal en wetenschappelijke naam evenals specifieke informatie van de herkomst van de vogelspin.

transfer-declaration-png

Administratie

Daar we allemaal weten hoe de hobby in zijn werk gaat, is het slechts de uitzondering die de gevraagde informatie betreffende de soorten kan voorleggen. Nieuwe spinnen komen en gaan aan dezelfde snelheid dat de wind keert, al maakt deze gewoonte u, als hobbyist, en de hele hobby kwetsbaar daar er minder aandacht wordt besteed aan het papierwerk. Naast de vergunningen voor wildvangdieren en de overdrachtsverklaringen van eender welke spin, is een goede administratie aangewezen om uw goede wil te kunnen voorleggen. In feite bent u zelfs verplicht voor elk dier, opgelijst in Appendix II, bijlage B, dat u vervoert papieren bij de hand de hand te hebben. Vraagt u bij aankoop voor zoveel mogelijk informatie aan de verkoper, gaande van de manier waarop ze gehouden moeten worden, tot de herkomst van de dieren. Hoe meer informatie u te pakken krijgt, hoe beter. Schrijf dit met onuitwisbare inkt neer in uw administratie (digitaal wordt niet aanvaard), link dit aan uw overdrachtsverklaring (die je bewaart tot en zelfs beter nog even na sterfte van het dier) en bewaar dit alles mooi in een mapje. Een beetje extra werk, maar een sterk hulpmiddel moest u ooit de pech hebben inspectie over de vloer te krijgen. De papieren bieden geen zekerheden, maar kunnen in uw voordeel gebruikt worden.

Voor registratie van individuele spinnen (klik op de foto om pdf te downloaden)

Administration registration for individual species

Voor registratie van grote groepen spinnen van dezelfde soort (bv. nakweek) (klik op de foto om pdf te downloaden)

Administration registration for large groups

Interessante links

CITES.

CITES theraphosids list.

Navigator wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Species+.

• Je bent woonachtig in België (of Europa) en je houdt slangen, lees dan best even het volgende: “Mag ik slangen houden?“.

COPYRIGHT

Mijn speciale dank gaat uit naar Sam Luyten voor het leveren van cruciale informatie.

Tekst: CITES + Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

Documenten: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)