Terraria

Hoezeer u van uw vogelspin houdt, geloof ik rotsvast dat u ze niet plots langs uw voeten wilt voelen kruipen. Alsmede horen terraria niet alleen als hotel voor uw vogelspin te fungeren, maar horen ze uw teergeliefde achtpoters ook achter slot en grendel te houden. Hoewel het de uitzondering is die de regel bevestigt, durven spinnen schuifraampjes wel eens opzij te duwen. Er bestaan sloten voor, maar met in het achterhoofd dat mensen nogal eens vergeetachtig durven zijn, gaat mijn voorkeur naar valdeurtjes of terraria met een top-opening, afhankelijk van het type vogelspin. Daar boomspinnen zich vaak bovenaan het terrarium nestelen (en niet zelden hun web aan de bovenwand bevestigen), opteer ik voor terraria met valdeuren voor boomspinnen. Bodemspinnen en graafspinnen gaan echter heel vaak uw ongetwijfeld prachtig ingerichte terraria verbouwen. Het substraat dat u netjes in het hoekje achteraan had gelegd, kan zich de volgende ochtend wel eens aan de andere zijde van het terrarium bevinden. Met een valdeur zou bij opening al het substraat op de vloer terecht komen en heeft u, zonder dat u het wenst, de beschutting van uw vogelspin (moeten) ruïneren. Met terraria met top-opening stelt dit probleem zich niet. De spin kan naar hartenlust graven en verbouwen, zonder dat u ongewenst veranderingen moet aanbrengen.

Van zodra u heeft bepaald welke vogelspin u wenst te behuizen en de keuze heeft gemaakt tussen het type terrarium, kunt u op zoek gaan. Boomspinnen leven (soms hoog) in de bomen en hebben dus een terrarium nodig dat zich laat opmerken in hoogte. De oppervlakte is van minder groot belang, zij het dat leven in een trechter ook niet aangenaam kan zijn. Een minimale standaardmaat van 20x20x40 (lxbxh) is aangewezen. Te grote terraria zijn evenwel zinloos, daar de spin zich slechts beperkt tot een kleine actieradius om prooien te vangen. Richt het terrarium in met een holle kurk en plantjes onderaan, met de bedoeling zoveel mogelijk hoogtegevoel te creëren. Ze zijn doorgaans gewend aan een hogere vochtigheidsgraad, hetwelk zou kunnen resulteren in een vochthoudende ondergrond (mos, cocosvezels, …). Bodemspinnen daarentegen hebben meer nood aan oppervlakte dan aan hoogte. Hoogte is voor bodembewonende spinnen met een groot abdomen zelfs gevaarlijk, daar elke val fataal kan zijn. Voorzie voldoende substraat (minimaal 1-1,5x lichaamslengte). Zij zullen hun verblijf vaak gaan optimaliseren met behulp ervan. Een minimale standaardmaat voor bodemspinnen 35x30x20 (lxbxh) is aangewezen. Dit varieert echter sterk per soort: 2,5x spanwijdte in de lengte en 1,5x spanwijdte in de breedte, is een goed richtpunt. Richt het terrarium in naar believen, maar voorzie een schuilplaats tegen de oppervlakte waar het dier in past. Graafspinnen zullen zich op hun beurt diep in de grond ingraven. Ze hebben nood aan veel substraat (minimaal 3-4x lichaamslengte, en zelfs meer). Hoewel je de spinnen slechts zelden zult zien verschijnen, zijn ze minstens zo intrigerend als alle andere soorten vanwege het prachtige ondergrondse gangenstelsel dat ze opbouwen. Zij hebben een terrarium nodig, gelijkaardig aan boomspinnen, maar ditmaal met een top-opening of een héél klein valdeurtje. In acht genomen dat de gravende spin haar web tot boven de grond zal laten uitkomen, gaat mijn voorkeur naar een top-opening. Wat u bovengronds opstelt, mag beperkt zijn, al geef ik toe… Het oog wil ook wat.

Brachypelma auratum terrarium

Algemeen geldt voor elk terrarium dat het dient te worden ingericht naar de werkelijke habitat van de spin. Bestudeer de soort alvorens u ze wenst aan te schaffen en streef een zo realistisch mogelijk leefmilieu na. Zo leeft de Chromatopelma cyaneopubescens graag in een behoorlijk droge omgeving, waartegenover de Theraphosa stirmi een zeer vochtig terrarium nodig heeft. Gravende spinnen, waaronder de tot de verbeelding sprekende Cyriopagopus lividus, heb ik al vaker in terraria met héél weinig substraat (2cm) gezien. Het wederkerende argument is dat de spin vaker zichtbaar is en dat ze zich wel zal inwebben om comfortabel te zitten. Vergelijk het echter gerust met de man onder de brug die zich geen huis kan veroorloven. Het diertje verdient geen marteling voor het plezier van de houder. Als hobbyist heeft u altijd de verantwoordelijkheid de dieren een zo optimaal mogelijk verblijf te gunnen, of het nu over honden, katten of spinnen gaat. Komt u niet tegemoet aan de noden van uw huisdier, dan kan dit resulteren in sterfte. Let wel dat vochtige terraria extra gevoelig zijn voor mijten. Verwijder altijd zo snel mogelijk alle voedingsresten, zorg voor een goede verluchting van uw terraria en plaats springstaartjes in de eerder vochtige terraria. Voorkomen is beter dan genezen.

Nog even alles op een rijtje:

Bodemspin

• Oppervlakte is belangrijker dan hoogte.

• Minimale afmetingen van het terrarium: 35x30x20 (lxbxh). Te grote terraria zijn evenwel zinloos.

• Top-opening.

• Minimaal 1-1,5x lichaamslengte substraat.

• Plaats niets scherp in het terrarium. Ook niet ondergronds.

• Vochtigheidsgraad varieert per spin.

• Beschuttingsplaats (kurk, bloempot, decoratiemateriaal, …).

• Educatieve video voor een droge omgeving: Klik hier.

Boomspin

• Hoogte is belangrijker dan oppervlakte.

• Minimale afmetingen van het terrarium: 20x20x40 (lxbxh). Te grote terraria zijn evenwel zinloos.

• Valdeur.

• Minimaal 1x lichaamslengte substraat.

• Plaats niets scherp in het terrarium. Ook niet ondergronds.

• Doorgaans hogere vochtigheidsgraad dan andere spinnen.

• Beschuttingsplaats met hoogtegevoel (holle kurk, kurk tegen de achterwand, …).

Graafspin

• Hoogte is belangrijker dan oppervlakte.

• Terrarium in afmetingen gelijkaardig aan de boomspin.

• Top-opening.

• Vul het terrarium tot ongeveer 7-10cm van de bovenwand.

• Plaats niets scherp in het terrarium. Ook niet ondergronds.

• Maak een gaatje klaar, zodat de spin snel verder graaft.

• Decoratie naar believen, maar niet overdreven.

Wat werd er niet vermeld? 

Drinkbakjes: Spinnen nemen vocht op door prooien leeg te zuigen, door met de boeklongen water uit de lucht te filteren of door van een waterbakje te drinken. Deze drinkbakjes worden dan ook ten stelligste aanbevolen (zeker als er een vervelling aankomt), maar vormen vaak een broeihaard van bacteriën en parasieten. Was uw drinkbakjes wekelijks, ververs het substraat onder het bakje en overgiet het niet.

Warmtematjes: In een natuurlijke habitat graven spinnen zich in om van de warmte te ontsnappen. Warmtematjes onder het terrarium is dus compleet onlogisch. Wenst u er toch gebruik van te maken, plaats ze dan tegen de zijwand tussen 2 terraria in.

Warmtelampen of andere warmtebronnen in het terrarium: Hier ben ik geen voorstander van. Creëer een kamertemperatuur van 25°C-28°C overdag en 18°C-20°C ‘s nachts. Verlicht sporadisch en maximaal 2u met led-lampjes. Spinnen zijn nachtdieren. Gun ze de nacht.

Glas of kunststof: Glas is duurzamer en geniet de voorkeur. Het is echter ook véél duurder dan plastic bakken. Kleinere spinnen worden vaak in soeppotten gehouden, te verkrijgen bij AVA. Grotere spinnen, inclusief gravers, worden vaak gehuisvest in bakken van 5,8l van BRAplast. Doorprik de bakken echter voldoende in het deksel en de bovenkanten van de zijwand om voldoende te verluchten.

COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Julian Kamzol (website, flickr, facebookpagina)