Xenesthis immanis

0.1 Xenesthis immanis

Xenesthis immanis (Ausserer, 1875), ook wel de “Colombian Lesserblack” genoemd, is een door haar grootte en kleurenpatroon wel erg intrigerende vogelspin uit Bogota, Colombia. De volwassen spin vertoont een prachtig diep olijfzwart kleurenpalet met een typisch paarsrood patroon achter de oogheuvel. Het zijn vooral de mannetjes die een wel erg sprekend kleurenpalet op de poten laten zien. Net zoals spinnen uit het genus Megaphobema en Pamphobeteus, beschikken Xenesthis spp. geen stridulatieorganen ter hoogte van de basis aan de pedipalpen en het eerste pootpaar. Vaak worden Xenesthis spp. verward met Pamphobeteus spp. daar ze beiden het wel erg kenmerkende patroon achter de oogheuvel vertonen. Desalniettemin zijn ze vrij tot zeer gemakkelijk te onderscheiden, daar Xenesthis spp., in tegenstelling tot de apicale scopula pads in Pamphobetheus spp., ook scopulae vertonen aan de metatarsi van het 4e pootpaar. Xenesthis immanis deelt haar habitat met Pamphobeteus fortis en Pamphobeteus ferox in de regio van Bogota in Colombia. Deze locatie is echter veel te gevaarlijk voor onderzoekers om naar spinnen te gaan zoeken, waardoor er vrij weinig bekend is over de lokale populatie van de genera.


I. SPECIFIEKE INFORMATIE

Wetenschappelijke naam: Xenesthis immanis.

Subfamilie: Theraphosinae.

Ook bekend als: Colombian Lesserblack.

Gedateerde namen: Lasiodora immanis Ausserer, 1875, Xenesthis colombiana Simon, 1891h, Xenesthis immanis Pocock, 1901c.

World spider catalog

Type: Bodembewonende vogelspin. Opportunistische graver.

Categorie: New world tarantula.

Brandharen: Ja, abdomen (Type I. Type III ook, maar daar beschikken enkel mannen over).

Gif: Wellicht zwak. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt.

Herkomst: Bogota (Colombia), Tachiro, Caracas (Venezuela), Ecuador. Verschillende media vermelden evenwel Panama. Type man is  van Bogota. Type vrouw is van Caracas.

Lichaamslengte: ≤ 7-9cm.

Spanwijdte: ≤ 19-22cm.

Groeisnelheid: Snel.

Levensverwachting: Vrouwtjes kunnen 12-15 jaar oud worden. Mannetjes zijn een korter leven van 3-4 jaar beschoren.

Gedrag: Bij verstoring zal de spin een vluchtweg opteren, hetwelk wellicht gepaard gaat met het rijkelijk afstrijken van brandharen. Hiervoor zullen ze typisch het abdomen opwaarts richten. Indien Xenesthis immanis goed gehouden wordt, bij niet al te hoge temperaturen (zie hieronder), zal de spin zich voornamelijk ‘s nachts aan de inkom van haar verblijfplaats laten zien, wachtend op nietsvermoedend prooi.

Seksueel dimorfisme: Ja. Vrouwelijke Xenesthis immanis worden zwaarder dan de mannetjes. Mannetjes bereiken een gelijkaardige spanwijdte en zijn feller gekleurd dan de vrouwtjes.

Toegankelijkheid (1/beginner, 10/expert): 5.


II. INFORMATIE VOOR HOUDERS

>>> Eerste hulp

Xenesthis immanis leeft in tropisch warm en vochtig gebied met temperaturen die vrijwel dagelijks tot 27°C en hoger klimmen. Luchtvochtigheid is doorgaans behoorlijk hoog. De spinnen werden in hun lokale habitat echter aangetroffen in diepe schuilplaatsen, onder boomwortels of in verlaten holen van knaagdieren, wat duidt op een actieve zoektocht naar vochtig, maar frisser gebied. Gaat u het terrarium niet overdreven verhitten.

Omgevingsfactoren

Temperatuur: 23-27°C (dag), 19-22°C (nacht).

Luchtvochtigheid: 75-85%.

* Temperaturen mogen van januari tot en met maart gerust de minima bereiken.

* Luchtvochtigheid mag van januari tot en met maart gerust de minima bereiken, vnl. indien u van plan bent te kweken.

Terrarium

Volwassen: LxWxH: 40x30x35. Min. 3x spanwijdte in oppervlakte.

Kleiner dan volwassen: 3x spanwijdte in oppervlakte.

Substraat

Volwassen: Ongeveer 0,75-1x spanwijdte.

Kleiner dan volwassen: Min. 0,75-1x span width.

* Houd het substraat eerder vochtig.

* Xenesthis immanis is een opportunistische graver. Creëer hier de mogelijkheid voor.

* De spin leeft in vochtig gebied. Let erop dat terraria met een hoge vochtigheidsgraad extra gevoelig zijn voor mijten. Neem dus uw voorzorgen.

Klimaat

Vochtig seizoen: April, mei, juni, juli, august,us september, oktober, november, december, januari, met een gemiddelde regenval van 1 op 2 dagen tussen juni en november.

Droog seizoen: Februari, maart.

Warmste maanden: September, oktober.

Koudste maanden: Geen. De koudste maanden verschillen niet zoveel van de warmste maanden.

Voor meer informatie over het plaatselijke klimaat: Klik hier.

* Je kunt gerust overgaan tot een verdeling die beter samengaat met het klimaat in uw streek. Ga echter niet onder minima of over maxima en verdeel het jaar in die mate dat de spin langere of kortere seizoenen ervaart, zoals hierboven weergegeven. Dit is extra belangrijk als u zichzelf op de kweek wenst toe te werpen.


Xenesthis’ vs. Pamphobeteus’ scopulae 

Pamphobeteus spp. and Xenesthis spp. scopula pads


III. INFORMATIE VOOR KWEKERS

Het kweken van Xenesthis immanis is niet al te ingewikkeld. Het kan echter behoorlijk moeilijk zijn in de hobby een zuiver koppel bij elkaar te krijgen.

• Ga pas een 4-6 tal weken (of later) nadat de spin verveld is kweken. Indien de verpaarde spin vervelt tussen paring en cocon zal uw cocon niet bevrucht zijn.

• Doorvoed de vrouw alvorens tot de paring over te gaan. Ga ze echter niet vetmesten.

• Laat zowel temperatuur als luchtvochtigheid gedurende 3 maanden na de paring de minima bereiken.

• 2-3 maanden na de paring zal de vrouw zich in haar vertrouwde omgeving schuilhouden.

• 3-4 maanden na de paring, van zodra u de temperaturen en luchtvochtigheid gestaag laat toenemen, zal de vrouw overgaan tot het maken van haar cocon. Ontneem de cocon, indien gewenst, 5 weken later. Plaats de eieren in de incubator bij een temperatuur tussen 24-27°C en een luchtvochtigheid van ongeveer 80-90%. Aantallen kunnen variëren van 50-100 spiderlingen.


Volwassen mannen

Tibiaalhaken: Ja.

1.0 Xenesthis immanis


IV. WIST U DAT…

• Spinnen van de genera Xenesthis en Pamphobeteus gemakkelijk kunnen worden onderscheiden door de lengte van de scopulae van de 4e poten?

• Volwassen mannen Xenesthis immanis veel kleurrijker zijn dan de dames?

• Xenesthis immansis een foutieve benaming is? Xenesthis immanis is op heden de enige correcte wetenschappelijke naam.

Xenesthis immanis gelinkt wordt met de kikker,  Chiasmocleis ventrimaculata? Ze zouden samen leven, al werd de spin in 2002 door Csakany gecorrigeerd naar een spin uit het genus Pamphobeteus (lees meer).


V. LITERATUUR

• Observations on a commensal relationship of the Microhylid frog Chiasmocleis ventrimaculata and the burrowing theraphosid spider Xenesthis immanis in Southeastern Peru. (Meer info)


VI. COPYRIGHT

• Tekst: Dennis Van Vlierberghe (facebookgroep en –pagina)

• Fotografie: Julian Kamzol (website, facebookflickr)